Din moment ce nimeni nu catadicseşte să-l mai respecte… Probabil că Regulamentul de Gospodărire Orăşenească a fost abrogat!

Cum e şi firesc într-un oraş în plină dezvoltare aşa cum este Sinaia, există destule şantiere de contrucţie pe care se desfăşoară diverse lucrări. Concret, ne referim la şantierul pe care se desfăşoară anveloparea termică a blocurilor turn. Bineînţeles, ca în orice alt punct de lucru de acest fel, în urma activităţii desfăşurate rezultă anumite reziduuri specifice: moloz, cartoane, resturi de polistiren, hârtie etc. Vizavi de blocurile turn unde se desfăşoară cu abnegaţie lucrarea în cauză (şi care durează cam de prea multă vreme), lângă baraca de tablă a organizării şantierului, se înalţă un impresionant morman de moloz şi deşeuri. Ajuns aproape la înălţimea unui stat de om, acesta continuă să crească, sub privirile îngăduitor-nonşalante ale tuturor celor care trudesc acolo şi mai ales ale şefilor ce-i supraveghează. Trebuie să recunoaştem că totuşi s-a încercat luarea unei măsuri pentru estomparea acestui neajuns. A existat o timidă acoperire cu o folie din plastic măcar a unui sfert din deşeurile adunate acolo. Rezultatul n-a fost cine ştie ce, pentru că nu asta era soluţia problemei…

Cum rămâne însă cu respectarea anumitor prevederi impuse de administraţia locală sinăiană? Încălcarea acestora este clar sancţionată cu amenzi care pentru persoanele juridice – categorie în care se înscrie şi societatea ce execută lucrare – au un cuantum destul de serios. Bineînţeles că sancţiunile pentru încălcarea acestor norme funcţionează numai în „teorie” atunci când vine vorba de unele societăţi foarte agreate de actuala putere locală. În cazul de faţă este vorba de o încălcare flagrantă a regulamentului de gospodărire a oraşului Sinaia. În primul rând s-a încălcat prevederea care menţionează obligaţia de a se efectua „salubrizarea domeniului public şi a amplasamentelor pentru organizări de şantier aprobate, atât pe PARCURSUL lucrărilor de construcţii, cât şi la finalizarea lucrării”. O altă prevedere menţionează „asigurarea în incinta punctelor de lucru a wc-urilor ecologice care trebuie igienizate astfel încât să nu răspândească mirosuri neplăcute”. Cei ce lucrează pe şantierul respectiv probabil că nici în cele mai frumoase vise n-au pomenit aşa ceva. Rezultă deci a doua încălcare. Are rost să mai spunem că nu s-a respectat nici colectarea deşeurilor rezultate în urma activităţii de pe acest şantier „numai în containere standardizate”? În acelaşi context este evident că nici nu mai are rost să ne întrebăm dacă cineva dintre cei responsabili din administraţia noastră locală a catadicsit să verifice acest şantier şi să aplice sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actului respectiv în cauză. De fapt, s-ar părea că nimeni nu are voie „de la stăpânire” să îndrăznească să facă aşa ceva, pentru că pe şantierul respectiv lucrează una din firmele!… Una din firmele!

You may also like...

Leave a Reply