Cuantumul burselor şcolare pentru anul în curs pot stârni emoţii… sau zâmbete, după caz!

În ultima şedinţă ordinară a Consiliului local sinăian aleşii au avut pe masa de lucru un proiect privitor la „acordarea burselor şcolare pentru anul 2013 – 2014“. Nu suntem nici finanţişti şi nici experţi în politicile publice, dar ne facem datoria să vă aducem la cunoştinţă, stimaţi cititori, valorile fiecărui tip de bursă. Cât despre mărimea lor…

Astfel, ca o mică introducere, menţionăm că bursele de care pot beneficia elevii ce frecventează cursurile învăţământului preuniversitar de stat sunt următoarele:
1. bursa de performanţă
2. bursa de merit
3. bursa de studiu
4. bursa de ajutor social.
Acestea fiind spuse, trebuie de precizat că dintr-un raport de specialitate întocmit de Departamentul de comunicare, programe şi afaceri europene din cadrul primăriei sinăiene reiese următorul fapt: bursele se vor putea acorda elevilor încadraţi în învăţământul preuniversitar de stat în funcţie de diverse criterii.
În primul rând este vorba despre rezultatele elevilor obţinute la învăţătură. Cei care vor să obţină o bursă trebuie să aibă în mod obligatoriu nota 10 la purtare. De asemenea, este luat în calcul şi venitul lunar mediu pe membru de familie realizat în ultimile trei luni de părinţ. De menţionat că acesta trebuie să fie cel mult egal cu salariul minim pe economie – în cazul burselor sociale, sau cu un venit mediu lunar cel mult egal cu salariul minim (pe ultimile 12 luni) dacă discutăm despre bursa de ajutor social.
Elevii care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor trebuie să depună o cerere în urma căreia se va întocmi un dosar la primărie. Iată despre ce sume discutăm.
Bursa de performanţă este în valoare de 500 de lei;
bursa de merit – 300 de lei;
– bursa de studiu – 300 de lei, în timp ce bursa de ajutor social nu se ridică decât la valoarea de 200 de lei.
Împărţiţi la 4,4 lei cât este un euro şi veţi vedea în ce hal stăm faţă de nivelul de trai din Uniunea Europeană. Spre exemplu, un creion în România costă cât un creion în Franţa, numai că un părinte francez are altă leafă decât un părinte român. Câştigă cu mult mai bine, indiferent de munca pe care o prestează. Şi ne mai mirăm că ne pleacă tinerii din ţară.

You may also like...

Leave a Reply