Principele – Machiavelli

Nu vreau să las deoparte o chestiune importantă şi totodată o eroare de care Principii nu se apără uşor, dacă nu sunt foarte prudenţi şi dacă nu ştiu să-şi aleagă bine oamenii. Este vorba de linguşitori, de care sunt pline curţile; căci oamenii se complac atât de mult în lucrurile lor proprii şi se amăgesc în aşa fel, încât se feresc cu greu de pacostea aceasta; iar dacă vor să se ferească de ea, riscă să fie dispreţuiţi. Într-adevăr nu există alt mijloc de a te apăra faţă de linguşiri, decât să-i faci pe cei din jurul tău să priceapă că nu-ţi fac o neplăcere spunându-ţi adevărul; dar dacă oricine va putea să-ţi spună adevărul, va scădea şi respectul faţă de tine. Aşadar un Principe prudent trebuie să urmeze o a treia cale alegându-şi în stat sfetnici înţelepţi şi dându-le numai acestora dreptul de a-i spune adevărul, şi aceasta numai privitor la acele lucruri despre care el îi întreabă, iar nu privitor la altele; dar trebuie să le vorbească de toate chestiunile şi să asculte părerile lor; pe urmă trebuie să hotărască singur, după cum socoteşte el; şi atât în ce priveşte aceste consfătuiri cât şi faţă de fiecare dintre sfetnici, să se comporte în aşa fel încât fiecare să-şi dea seama că, cu cât va vorbi mai liber, cu atât va fi mai bine văzut: afară de aceştia însă, să nu asculţi vorbele nimănui, dar să duci la capăt ceea ce ai hotărât şi să fi perseverent în hotărâri.

You may also like...

1 Response

  1. alex says:

    city manager … right… you mean city’s …. u get the pic…

Leave a Reply