Edilii au luat în atenţie amenajarea pastorală şi gestiunea pajiştilor

Foarte pe scurt vă aducem în atenţie că în ultima şedinţă de consiliu local executivul sinăian a avut de decis asupra unui proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii amenajamentelor pastorale pentru gestionarea pajiştilor din Sinaia. Nu este vorba de vreun lucru „mare“, ci doar de faptul că actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale trebuie făcută o dată la 10 ani şi pe hârtie. Asta pentru că, se ştie bine, la noi în oraş cell puţin totul se realizează legal, într-un cadru legal şi absolut… legal. Amenajamentul pastoral cuprinde: actele de proprietate cu schiţa pajiştii cu tot, determinarea concretă a suprafeţei terenului respectiv, descrierea solului, a florei şi a calităţii pajiştii în cauză. Mai trebuie stabilită perioada în care rumegătoarele au activitate în zonă. Nu în ultimul rând trebuie de menţionat locurile în care vor exista adăposturi pentru animale şi oameni – probabil stâne, dar şi stabilirea căilor de acces către acestea. Şi, ceea ce e foarte important, stabilirea locurilor de adăpat.
Totodată, o atenţie deosebită este acordată lucrărilor care se execută în fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea fertilităţii solului, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţire pe tewrmen lung.

You may also like...

Leave a Reply