Locuitorii imobilelor de la haltă suferă cumplit !

În timp ce puterea locală stă cu braţele încrucişate…

Este al cincilea sau al şaselea an de când bieţii locatari au devenit fericiţii proprietari ai apartamentelor din fosta remiză de pompieri a Mefinului. Dar suferă cumplit din pricina indolenţei celor ce sunt plătiţi să efectueze deszăpezirea corectă a drumurilor oraşului. În momentul de faţă este o năuceală totală. Cine are în sarcină să deszăpezească DN1? Cine are în sarcină să deszăpezească străzile lăturalnice ale oraşului?

Nu suntem ghicitori, dar am fi în stare să punem pariu că nici „gospodarii“ nu mai ştiu bine cum se învârte problema deszăpezirii oraşului. Altfel nu ne putem explica faptul că oamenii din locuinţele pe care le prezentăm în imaginile de faţă nu numai că se trezesc cu zloată direct în geam şi cu rezidurile deszăpezirii aruncate de-a valma în curte şi pe pereţi de către vajnicii lucrători de la deszăpezire.

Vă prezentăm un imobil în care locuiesc oameni care au plătit bani serioşi să-şi poată înjgheba o gospodărie de care să se folosească ca atare. Întâmpină însă an de an foarte multe dificultăţi din pricina societăţii care nu reuşeşte să efectueze serviciile de salubrizare la standardele cerute. Uneori locatarii s-au trezit chiar cu termopanele sparte din pricina zăpezii ţâşnite brusc de pe lamele plugurilor care acţionau pe stradă.

În primă fază cetăţenii au acceptat situaţia. După care s-au plâns. Dar au fost admonestaţi vehement, chiar cu vorbe de ocară de către cei care, de fapt, le-au creat aceste neajunsuri. „Ziar de Sinaia“ îşi face în acest fel datoria şi trage un semnal de alarmă în cazul respectiv. Întotdeauna problemele sociale au fost ale noastre. Cetăţenii, în afara faptului că răsfoiesc ziarul nostru, au dreptul să fie protejaţi ori de câte ori administraţia locală le ignoră problemele. Necazurile cetăţenilor Sinaiei devin în mod automat problemele noastre. Publicaţia noastră, în primul rând, asta face. Se zbate prin toate metodele, cu toate posibilităţile pe care le are să aducă la lumina, la cunoştinţa administraţiei locale problemele cetăţeneşti şi, în măsura posibilului, să le rezolve.

Ar fi foarte oportună iniţiativa de a se împrejmui cu un gard cât se poate de solid zona respectivă, astfel încât să nu mai existe incidente neplăcute care să pună într-o situaţie nefavorabilă locatarii care au devenit proprietarii locuinţele din imobilele respective. Într-adevăr această iniţiativă este, pe cât se pare, costisitoare şi având în vedere criza economică pe care, din nefericire, suntem nevoiţi cu toţii să o traversăm, obiectivul respectiv nu este foarte uşor de dus la îndeplinire de către o mână de oameni, de un colectiv aşa de mic de proprietari care au resursele financiare cât de cât limitate. Cu toate astea, repetăm, iniţiativa ar fi mai mult decât benefică. Pentru că aceşti oameni aparţin oraşului, sunt contribuabili, au anumite drepturi, nu numai obligaţii. Administraţia locală ar trebui să se implice mult mai activ legat de această acţiune.

You may also like...

Leave a Reply