În ultima şedinţă a Consiliului local au fost aprobate impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2015!

Consiliul local s-a întâlnit la finele anului trecut, mai precis luni, 22 decembrie 2014, la sediul primăriei, într-o şedinţă ordinară care, printre altele, a cuprins pe ordinea de zi un punct foarte important. Este vorba, stimaţi cititori, despre proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul în care abia am intrat. Din câte se pare, comparativ cu ceea ce s-a petrecut în 2014, anul acesta administraţia locală sinăiană s-a dovedit ceva mai mărinimoasă. Nu au mai existat majorări semnificative la preţul dărilor pe care cetăţenii le au de achitat la buget. Pentru că tot vorbeam de mărinimie, spicuim câteva lucruri concrete din proiectul de hotărâre recent aprobat de aleşii noştri cu taxele pentru anul curent. Astfel cei care în momentul de faţă au rămas cu datorii restante la buget, care s-au aflat în sold până la sfârşitul anului, pe fiecare rol nominal unic dar care sunt mai mici de 40 de lei, se anulează. Aceeaşi soartă o au şi datoriile cumulate pe toate sursele de impozit ale rolului, cu accesorii cu tot.

FACILITĂŢI FISCALE ACORDATE ŞI ÎN 2015

Ca şi în anii trecuţi sunt foarte apreciaţi cei buni platnici. Pentru aceştia rămâne valabilă şi în 2015 figura cu  bonificaţia. Astfel se va acorda o reducere de 10 la sută atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice. Concret, este vorba de cei care plătesc până la data de 31 martie 2015, cu anticipaţie, impozitul şi taxa pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport, cu condiţia să achite suma datorată pe întregul an. Bineînţeles, actul normativ în cauză începe cu prezentarea impozitelor şi taxelor pentru clădiri calculate în funcţie de suprafaţa construită la imobilele persoanelor fizice. În tabelul din pagina 9 vă prezentăm preţurile defalcate în funcţie de anumite categorii de construcţii. La alcătuirea noilor preţuri s-a ţinut cont de aceleaşi criterii ca şi până acum: valoarea impozabilă a clădirii şi suprafaţa construită a imobilului. În cazul celor care nu pot fi măsurate efectiv se va proceda la un calcul specific din care va rezulta mărimea impozitului. De menţionat că suma pe care o plătim ca impozit pentru imobile are o valoare care se ajustează în funcţie de RANGUL localităţii. Şi iată, simaţi cititori, cel puţin în scripte, Sinaia este un oraş de rangul III. Sunt norocoşi şi cetăţenii ce locuiesc în apartamente amplasate într-un bloc cu mai mult de trei niveluri şi opt apartamente, pentru că şi acestora li se va aplica o reducere. Chiar dacă suma respectivă este infimă şi nu produce nici un efect în buzunarele oamenilor, probabil că va rămâne totuşi ideea de benevolenţă fiscală a autorităţilor. Valoarea impozibilă a imobilelor este scăzută şi în funcţie de anul în care acestea au fost construite. Pentru cei care locuiesc în imobile mai vechi de 50 de ani se aplică o reducere de 20 la sută, timp în care cei ce locuiesc în imobile cu vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani au parte doar de 10 la sută la reducere. Pentru cei care au dat dovadă de mare hărnicie şi au executat lucrări de reconstrucţie, consolidare, modernizare din punct de vedere fiscal situaţia se actualizează, în funcţie de anul în care s-au terminat lucrările respective.

RĂMÂN MAJORĂRILE USTURĂTOARE PENTRU CEI CU MAI MULTE CASE

Dacă ai mai multe case înseamnă că, pe cale de consecinţă, eşti plin de bani. Astfel, trebuie să fii taxat pe măsură şi atunci când vine vorba de datoriile pe care le ai la bugetul local. Persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri vor plăti nişte majorări pe măsură, ca să nu uite că fac parte dintr-o categorie mai specială, mai favorizată decât vulgul. Cei care au a doua clădire în proprietate în afara celei de domiciliu plătesc 65 la sută mai mult la impozit, cei cu două 150 la sută şi cei cu trei sau peste 300 la sută.

Procedura de plată a impozitului pe mijloacele de transport rămâne şi anul acesta aceeaşi. Se vor achita două rate egale. Prima până la 31 martie inclusiv, iar ultima până la 30 septembrie inclusiv. În schimb, impozitul pentru mijloacele auto de până în 50 de lei inclusiv se va achita integral până la primul termen de plată. Neplata acestor taxe la termenele scadente atrage după sine şi fireştile majorări, care la ora actuală sunt stabilite de lege la 2 la sută pe lună. Nu a fost uitată nici taxa pentru reclamă şi publicitate. Aceasta rămâne, la respectivele servicii, în cotă de 3 la sută din valoarea contractului. În schimb, pentru cei ce derulează o activitate economică, taxa de afişaj la locul respectiv este stabilită la 38 de lei /mp/an. Există şi o a treia taxă pentru diverse panouri de afişaj, reclamă şi publicitate pentru care bugetul încasează 27 lei/mp/an. Achitarea sumelor se va face anual, anticipat sau trimestrial în patru rate egale, ultima dată scadentă fiind 15 noiembrie inclusiv.

DIVERSE ALTE TAXE ŞI IMPOZITE

Că tot avem în Sinaia un număr copleşitor de manifestări artistice şi distractive, acestea se taxează cu 2 la sută, respectiv 5 la sută. E vorba de spectacole, teatru, balet, operă, film la cinematograf (???), circ, competiţii etc. În cazul discotecilor şi videotecilor impozitul este de 0,15 lei/mp/zi, respectiv 0,50 lei/mp/zi. Taxa hotelieră, la rândul ei, va fi 1 la sută din valoarea totală a tarifului de cazare încasată numai pentru o singură noapte indiferent de perioada reală de cazare.

You may also like...

Leave a Reply