Informaţii utile…

Acte necesare pentru schimbare numelui şi / sau prenumelui
– cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui
– autobiografia;
– explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui;
– certificatul de naştere al solicitantului;
– certificatele de naştere ale copiilor minori;
– certificatul de căsătorie;
– certificatul de divorţ;
– buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului;
– două fotografii format 3×4;
– avizul, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, privind confirmarea sau infirmarea existenţei antecedentelor penale (cazier juridic);
– bonul privind achitarea taxelor stabilite.
şi după caz:
– acordul în scris a ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia a personei care nu a atins majoratul (16-18 ani);
– dovada împuternicirii reprezentării, procura perfectată în străinătate, contractul de mandat;
-copia dosarului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii ;
– alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
Cartea de identitate este un act necesar în multe situaţii cotidiene, iar expirarea acesteia ne poate aduce numeroase probleme. Puteţi preschimba buletinul cu 6 luni înainte de expirarea acestuia, conform prevederilor art.18 alin.(3) al Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Pentru a evita o situaţie neplăcută, pentru schimbarea buletinului care urmează să vă expire, aveţi nevoie de următoarele documente:
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate care se completeaza olograf, cu excepţia rubricii destinate semnăturii – Card de Identitate Europeana
– actul de identitate şi cartea de alegator (dacă este cazul) ;
– certificatul de nastere, original si copie ;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie ; declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică sau a notarului public ;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate ( 7 lei ) ;
– documentul cu care se face dovada achitării, în conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 ron) sau timbru fiscal de la orice oficiu poştal.
La acestea se adaugă, după caz:
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie ;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie ;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

You may also like...

Leave a Reply