De curând la Sinaia a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Economia socială – stimulent al dezvoltării economice în Regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Vest şi Sud-Muntenia”

Hotel Casa Iris din Sinaia a găzduit vineri 6 martie a.c. lansarea proiectului „Economia socială – stimulent al dezvoltării economice în Regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Vest şi Sud-Muntenia”. Acesta este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” Este parte integrantă din Axa Prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, având ca Domeniu major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Pe scurt despre susţinătorii proiectului

Proiectul a fost demarat la iniţiativa unor organizaţii nonguvernamentale, şi anume: Asociaţia „ASURA”, reprezentată de domnul Ciprian Manea, Fundaţia „Emanuel” Sinaia, reprezentată de domnul Gabriel Burlacu, Fundaţia „ADEPT Transilvania”, reprezentată de domnul Cristi Gherghiceanu și Asociația „Marami Sport Club” Sinaia reprezentată de domnul Cristian Burlacu. Managerul acestui proiect este domnul Ciprian Manea, ofițerul de proiect este domnișoara Cristina Enache, experții de implementare sunt domnii Cristian Burlacu, Răzvan Bogdan şi Cristian Gherghiceanu, iar domnul Răzvan Popa este responsabil recrutare grup ţintă. Asociaţia „ASURA” (Solicitant) înfiinţată în anul 2013, la iniţiativa unor tineri profesionişti, îşi propune identificarea soluţiilor optime pentru crearea unui climat favorabil necesar revitalizării sociale, culturale, turistice şi educaţionale a societăţii civile. Asociaţia ASURA îşi propune facilitarea absorbţiei fondurilor europene (şi a altor tipuri de finanţare) pentru creşterea capitalului socio-economic al comunităţilor aflate în situaţii de risc, dezvoltând, totodată, proiecte şi programe de asistenţă tehnică ce vizează dezvoltarea durabilă prin cooperarea cu diverse organisme de dezvoltare sectorială sau regională. ASURA derulează programe de educaţie ecologică, nonformală şi de dezvoltare comunitară. Organizează şi desfăşoară cursuri pentru formarea profesională a adulţilor şi, nu în ultimul rând, asigură şi cadrul de analiză şi decizie pentru politicile şi strategiile de ocupare. Asociaţia ASURA implementează în acest moment trei proiecte ce au ca scop dezvoltarea economiei sociale. Fundaţia „Emanuel” Sinaia (Partener 1) este formată de un grup de membri ai comunităţii locale, împreună cu asociaţii grupului de firme Marami şi familia acestora. Ca obiectiv principal această Fundaţie şi-a propus să vină în sprijinul categoriilor sociale defavorizate. E vorba de persoanele cu handicap, tinerii proveniţi din orfelinate sau de bătrânii neajutoraţi. Fundaţia „Emanuel” pune la dispoziţie spaţiul pentru astfel de activităţi, îngrijindu-se, de asemenea, de întreţinere şi utilităţi. Prin personalul propriu şi prin diverse colaborări contribuie activ la îngrijirea şi educarea tinerilor. Motto-ul Fundației este: ”Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește.” (Psalm 41:1). Fundaţia „ADEPT Transilvania” (Partener 2) îşi propune să conserve biodiversivitatea şi comunităţile de mici fermieri care au creat-o. Concret, Fundaţia ADEPT implementează proiecte de conservare a naturii, de dezvoltare a produselor tradiţionale, activităţi pentru turişti etc. O preocupare de bază a echipei ADEPT a fost dintotdeauna identificarea de resurse de venit suplimentar pentru acest tip de activitate, din cadrul fermei mici. Asociația „Marami Sport Club” Sinaia (Partener 3) are înscrise între obiectivele principale formarea profesională a adulţilor, asistenţa socială şi consilierea în vederea constituirii de întreprinderi sociale. De asemenea, această Asociație este un promotor al promovării valorilor morale, a ideilor de normalitate şi toleranţă în societatea românească. În acest context, se implică în derularea de programe a tradiţiilor şi culturii naţionale, atât în ţară, cât şi în străinătate. Desfăşoară acţiuni filantropice şi de solidaritate socială. Realizarea acestora se face prin voluntariat, prin donaţii etc. Nu în ultimul rând, Asociația „Marami Sport Club” îşi propune organizarea şi promovarea unor activităţi culturale şi artistice.

Ce îşi propune noul proiect?

Proiectul „Economia socială – stimulent al dezvoltării economice în Regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Vest şi Sud-Muntenia” are ca obiectiv principal dezvoltarea a cinci structuri de economie socială. Totodată, se are în vedere creşterea şanselor de integrare durabilă pe piaţa muncii a unor oameni defavorizaţi, care în momentul de faţă trăiesc din venitul minim garantat. Este vorba de un număr de 100 de persoane (dintre care jumătate sunt femei) din regiunile Centru, Bucureşti Ilfov, Nord-Vest şi Sud-Muntenia. Prin implementarea acestui proiect se doreşte asigurarea unei mai bune inserţii sociale a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat, reducerea gradului de dependenţă a acestora faţă de ajutoarele sociale, reducerea gradului lor de sărăcie, precum şi creearea unui cadru constructiv de orientare şi consiliere profesională. Cei implicaţi şi-au propus ca pe termen lung acest proiect să producă efecte pozitive. Acestea vor fi urmare a adaptării activităţilor, atât la specificul grupului ţintă, cât şi la specificul local şi al unei abordări integrate a nevoilor membrilor ce îl compun. În acest context trebuie precizat faptul că statisticile de ultimă oră relevă că România se află în prezent sub media europeană în ceea ce priveşte gradul de ocupare al forţei de muncă. Mai mult, grupurile vulnerabile reprezintă un segment care este supus unui decalaj faţă de restul populaţiei în privinţa posibilităţilor de a găsi un loc de muncă. Acţiunile acestui proiect vizează promovarea egalităţii de şanse şi posibilitatea incluziunii sociale. În acelaşi timp, se urmăreşte combaterea discriminării şi minimizarea diferenţei dintre clasele sociale. Aşa cum au declarat şi promotorii acestui proiect, este foarte important ca membrii grupului ţintă să îşi dorească să dobândească competenţele necesare pentru ocuparea unui loc de muncă . Astfel că, prin intermediul acestui proiect, 40 de persoane din grupul ţintă identificat şi recrutat vor beneficia de cursuri de formare profesională în Antreprenoriat în economie socială, iar 33 de persoane absolvente ale acestor cursuri vor fi angajate în cadrul celor cinci Structuri de Economie Socială înfiinţate prin intermediul proiectului. Acest lucru constituie, fără îndoială, o contribuţie majoră la ameliorarea ratei de ocupare a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat. În acelaşi context se are în vedere şi combaterea şomajului de lungă durată, astfel reuşindu-se promovarea integrării sociale.

Structurile de economie socială vizate de proiect

Având activităţi diferite, pentru a oferi diversitate în ceea ce priveşte oferta de angajare, cele cinci structuri au următoarele profile: vopsitorie elemente de metal şi lemn, spălătorie şi călcarea rufelor, servicii de curăţenie, procesarea legumelor şi fructelor proaspete şi prelucrarea artistică a lemnului. Se doreşte ca aceste entităţi să contribuie activ la dezvoltarea economiei comunităţii locale, dar, în acelaşi timp, să reprezinte un bun exemplu şi să încurajeze reiterarea acestui tip de antreprenoriat social.

You may also like...

Leave a Reply