Mulţumim funcţionarilor publici. Angajaţii Primăriei sinăiene îşi riscă locul de muncă pentru a ne furniza copii după documente. Prietenii ştiu de ce…

Funcţionarii din Primăria Sinaia sunt nişte eroi… Spunem asta din foarte multe puncte de vedere…. În primul rând, 95 la sută dintre ei sunt foarte corecţi şi cinstiţi, trăitori dintr-un salariu destul de modest şi făcând faţă cu greu traiului de zi cu zi. În al doilea rând, nu vă puteţi imagina ce înseamnă „lucrul în condiţii de stres“ în primăria Sinaia. Probabil ei dau o nouă definiţie a acestei locuţiuni, tensiunile ierarhice atingând în permanenţă cote paroxistice. În al treilea rând, (e drept, că asta într-un număr mai mic) unii sunt hotărâţi să schimbe starea de fapt instalată de ani buni în mediul respectiv. Şi fac tot ce pot pentru asta, riscându-şi efectiv locul de muncă şi poate nu doar asta. Ce credeţi că ar face tânărul Panait sau mai puţin tânărul Vlad Oprea dacă ar afla că unul din subalternii lor ne furnizează documente? Noi, şi nu numai noi, le mulţumim în numele cititorilor noştri pentru coloana vertebrală de care dau dovadă, sub puternica impresie a ultimului set de documente primite chiar cu puţin timp înainte de închiderea ediţiei, dar care promite nişte amănunte captivante. Şi pentru noi şi pentru alte instituţii…

You may also like...

Leave a Reply