Paradoxuri în funcţionarea Poliţiei Locale! Teoria ca teoria, de practică ne cam împiedicăm…

De curând aleşii noştrii au aprobat un nou şi modern regulament de organizare şi funcţionare pentru atât de necesara noastră Poliţie locală. Faţă de îndatoririle acestui organism cuprinse în ultimul act normativ de acest fel dat publicităţii, lista de acum este, fără exagerare, copleşitoare! Sfera de acţiune este acum atât de largă, încât te şi miri cum de nu cad din picioare de epuizare bieţii angajaţi…

ACEST ADEVĂRAT FACTOTUM AL SINAIEI…

De la ordinea publică la plantoanele din holul primăriei, de la salubrizare-deszăpezire la apă şi canalizare, de la protecţia mediului la disciplina în construcţii şi evidenţa persoanei, totul intră în sarcina Poliţiei noastre locale. Dar exemplificările de mai înainte nu sunt decât o mică parte din lista atribuţiilor. Nu ne-ar ajunge nici pe departe spaţiul tipografic de care dispunem pentru a le enumera pe toate. De fapt, probabil că nici nu ar avea mare rost. Ar fi mai potrivit să ne întrebăm dacă există vreun aspect al vieţii sociale din Sinaia la care Poliţia locală să nu aibă datoria clară să vegheze, pentru ca viaţa în oraş să-şi păstreze mereu cursul normal?

MICILE PROBLEME INERENTE…

Uneori însă e posibil ca cineva, fără să-şi fi dat seama, să fi avut un pic de exces de zel la alcătuirea acestui nou regulament. Iată un exemplu. În actul normativ se prevede clar că Poliţia locală are „obligaţia să vegheze la respectarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide (…) pe domeniul public în ape curgătoare(…)! Dar în Sinaia avem nu mai puţin de ŞAPTE conducte cu diametru uriaş care deversează dejecţiile canalizării (direct) în Prahova şi afluenţi. Şi asta nu de azi, de ieri. Ciudat lucru cum de Poliţia locală nu a observat nimic până acum şi nu ia nici o măsură pentru identificarea-sancţionarea vinovaţilor şi remedierea acestei grave probleme a Sinaiei.

Nu e de datoria noastră să judecăm oportunitatea cheltuirii banului public pentru menţinerea în stare de funcţionare a unei instituţii de genul Poliţiei locale. Aşa prevede legea, deci trebuie să acceptăm existenţa acestui organism de ordine. Mai ales că noile lui atribuţii cuprrind o plajă atât de vastă, încât, teoretic, aproape nici n-am mai avea nevoie de alte „resorturi“ administrative în viaţa urbei… Cât la sută din ceea ce scrie pe hârtie că au de făcut poliţiştii locali, fac într-adevăr, se vede cu ochiul liber, fără binoclu (în afara neobositei activităţi de izgonire a turiştilor cu ajutorul caracatiţei galbene!). Uneori însă chiar de-ar vrea, nu pot!

You may also like...

Leave a Reply