Zona 13 Septembrie devine al doilea centru?

De curând am avut plăcuta surpriză ca în intersecţia bulevardelor Carol I, Ferdinand şi a Aleii Peleşului cu strada 13 Septembrie să fie dată în folosinţă o fântână arteziană cu apă cristalină ţâşnind spre cer plus o piaţetă cu iz cosmopolit. Acum a apărut şi un gărduleţ nou şi modern cu postament din beton şi superbe elemente din fier forjat. Ce mai urmează?

You may also like...

Leave a Reply