Aleşii noştri dovedesc o imensă atenţie pentru cheltuirea banului public

proiect rectificare buget 2015

 

O  NOUĂ RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL ÎN CURS

Pe primul plan a şedinţei Consiliului local s-a aflat un proiect de hotărâre privind o nouă rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015. Suma despre care este vorba e una deloc modestă: nu mai puţin de 7.209.000 lei. Fără să intrăm în amănunte şi diverse detalii contabiliceşti, vă vom prezenta stimaţi cititori anumite capitole care vor beneficia, sperăm, întru propăşire şi progres, de această nouă rectificare bugetară. Să începem cu capitolul „Învăţământ“. Aici regăsim suma de 180.000 de lei cu explicaţia că aceşti bani vor fi folosiţi pentru „construire grădiniţă cu două grupe educaţionale ante-preşcolare în cadrul grădiniţei Floare de Colţ (desfiinţarea corpului C2A). Din cât ne pricepem am tras concluzia că este vorba, probabil, de nişte fonduri destinate viitoarei creşe care va funcţiona în incinta grădiniţei respective. La acelaşi capitol regăsim suma de 90.000 de lei pentru „dotări grădiniţă cu două grupe educaţionale ante-preşcolare în cadrul aceleaşi grădiniţe“.

MĂRIA-SA SPITALUL ORĂŞENESC

Bănuim că ar trebui să bucure pe toată lumea faptul că la capitolul „Sănătate“ avem pe primul plan unele reparaţii capitale care se vor face la spital. Suma totală cuprinsă este impresionantă în contextul actual, fiind în valoare de 2.366.000 lei. Mai precis, aflăm că este vorba de reparaţii capitale la instalaţiile electrice ale diverselor clădiri ce alcătuiesc spitalul orăşenesc, precum şi a instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, a tuturor clădirilor spitalului. Nu în ultimul rând este vorba şi despre reabilitarea instalaţiei termice (ACM) pentru locaţia principală a spitalului. 349.000 de lei îi regăsim a rubrica destinată reparaţiilor capitale a instalaţiilor cu panouri solare la două dintre locaţiile spitalului. Scopul este şi el bine determinat, şi anume mărirea capacităţii de producţie şi stocare a energiei la această unitate sanitară. Alte două puncte fierbinţi sunt: construirea spitalului orăşenesc Sinaia (spitalul cel nou), precum şi reparaţiile capitale ale căilor de acces şi a împrejmuirii spitalului. Discutăm despre 300.000 de lei în primul caz şi nu mai puţin de 998.000 de lei în cel de-al doilea.

You may also like...

Leave a Reply