ANUNŢ privind organizare concurs de ocupare funcţii contractuale de execuţie vacante

În conformitate cu prevederile art.1-4 şi art.7 din anexa la H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Oraşului Buşteni organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă de îngrijitor în cadrul Compartimentului pentru deservire general. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 03.06.2015 la sediul Primăriei oraşului Buşteni, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 05.06.2015, ora 10.00, la acelaşi sediu. Dosarele de înscriere se depun până la data de 25.05.2015, la sediul Primăriei oraşului Buşteni, b-dul Libertăţii, nr.91, judeţul Prahova. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de îngrijitor:
– studii generale;
– vechime în specialitate: minim 1 an;
Condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi actele necesare înscrierii sunt afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Comp. Resurse Umane şi la telefon 0244/322005.

You may also like...

Leave a Reply