Încă o dovadă a implicării neobosite a puterii locale: La sănătatea sinăienilor va veghea de acum înainte şi „Biroul de Management al calităţii serviciilor medicale“

La noi întocmitul şi plimbatul hârtiilor a fost, este şi se pare că va rămâne în veci o activitate primordială, indiferent de domeniul despre care facem vorbire. De această dată însă ne referim la un capitol foarte important pentru majoritatea dintre noi. Mai precis, este vorba despre sănătatea publică. Spitalul orăşenesc Sinaia trece în momentul de faţă prin mari transformări. Evident, organizatorice! Cât despre calitatea actului medical, nu ne putem pronunţa, pentru că nu avem în intenţie să lezăm calitatea unor cadre medicale super calificate din cauza lipsurilor administrative.

De curând cineva şi-a dat seama că trebuie pus un pic de ordine în hârţoagele spitalului orăşenesc. Nu de alta, dar ca să fie totul în regulă până în fericitul moment în care puterea locală va catadicsi să facă ceva concret legat de promisiunea construirii noului spital. Ca o paranteză, spre aducere aminte: au trecut mai bine de 22 de ani de când a fost excavată prima cupă de pământ la această instituţie medicală atât de necesară, drept pentru care nu ne putem referi cu exactitate la durată sau termene stricte de dare în folosinţă pe viitor… Deocamdată în ultima şedinţă de consiliu local aleşii noştri s-au gândit să dea o „faţă“ ceva mai frumoasă organigramei spitalului orăşenesc. Nu de alta, dar dă bine la dosar. Astfel, a fost aprobat un proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea organigramei Spitalului Orăşenesc Sinaia cu „Biroul de Management al calităţii serviciilor medicale“. Din Raportul de specialitate întocmit la acest proiect de hotărâre de către un consilier al primarului sinăian aflăm că s-a luat măsura înfinţării acestei noi structuri administrative în subordinea managerului spitalului pentru că în viitorul apropiat va începe un proces de evaluare conform legii în vederea acreditării acestei importante unităţi medicale din oraşul nostru. Cel puţin în tabel, în structura ambulatoriului de specialitate, a fost introdus un cabinet de Otorinolaringologie, fiind eliminat cabinetul de Oftalmologie. Totodată, în structura unităţii cu paturi a spitalului sinăian au fost introduse: un cabinet pentru diabet zaharat, boli nutritive şi boli metabolice, precum şi o unitate de transfuzii de sânge (UTS) aflate în subordinea Compartimentului de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI). Şi ca totul să fie limpede, s-a modificat şi denumirea Compartimentului de Statistică în „Compartiment Statistică şi Evaluare Medicală“.

Un lucru interesant. Abia acum celor responsabili cu întocmirea acestor atât de necesare hârţoage, le-a dat prin cap scoaterea staţiei de hemodializă din structura unităţii cu paturi a spitalului. Oameni buni nu mai avem Staţie de Hemodializă de prin 2011. Bieţii bolnavi sunt nevoiţi să cheltuie bani la o unitate medicală similară din Poiana Ţapului, care este particulară…

You may also like...

Leave a Reply