Societatea de salubrizare se întrece pe sine! Valuri de indolenţă şi munţi de gunoaie în plin oraş… Poftiţi în inspecţie, pe teren, domnilor edili!

Deşi situaţia nu diferă mai deloc în majoritatea zonelor oraşului, ne-am oprit de această dată pe strada Horea, Cloşca şi Crişan. Aici situaţia pare să se agraveze pe măsură ce se scurge timpul, în loc ca această problemă să fie luată odată pentru totdeauna în atenţie de către societatea de salubrizare! Noi am constatat de multă vreme că celor responsabili nu le pasă mai deloc de ceea ce se întâmplă legat de acest „infect“ nejuns de care suferă urbea şi cei ce o locuiesc. Să fie oare de vină părerea unora că există şi oameni de neînlocuit din anumite funcţii, indiferent de rezultatele muncii lor? Avem nevoie de fapte concrete pentru schimbarea în bine a oraşului nostru, ne spuneau politicienii locali încă de acum mulţi ani în campaniile electorale.Sincer, până în prezent, singurele lucruri concrete pe care le-am constatat legat de domeniul serviciilor de salubrizare sunt următoarele. Primo: creşterea continuă a tarifelor acestor servicii fără ca aproape nimic să se fi schimbat în plan calitativ! Secundo: ignorarea/ nerespectarea flagrantă a unor obligaţii prevăzute în contractele pe care societatea de salubrizare le-a încheiat cu beneficiarii acestor (deplorabile) servicii. Să luăm doar câteva mici, dar elocvente exemple în acest caz. Prima chestiune de acest gen este capabilă chiar să stârnească râsul: operatorul de salubritate are obligaţia să „respecte indicatorii de performanţă stabiliţi (…) în regulamentul serviciului de salubrizare şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate“.  Se vede cu ochiul liber, fără lunetă, cât de mult se implică operatorul sinăian de salubritate după mărimea mormanelor de gunoaie… Şi nu e o întâmplare, ci un lucru care a devenit din nefericire, peren! Iată încă un exemplu haios: „Recipientele vor fi (…) în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare (a deşeurilor menajere n.r.) necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive“. Curat… suficiente, vorba lui Nenea Iancu! Reiese şi din imagini… În loc de încheiere, transmitem un salut cordial inspectorilor de specialitate din administraţia locală – invitându-i pe teren, să constate cumplita realitate, ce nu se vede pe fereasra biroului…

You may also like...

Leave a Reply