Implicare şi profesionalism cât cuprinde faţă de cheltuirea banului public!

proiect conturi de executie

Pe ordinea de zi a ultimei şedinţe a Consiliului local, pe primul plan, s-a aflat un proiect de hotărâre de maximă importanţă pentru urbe, mai ales că este vorba de bani. Aleşii noştri au votat aprobarea contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, conturilor de execuţie ale bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi conturilor de execuţie ale bugetului de credite interne pe anul 2014.

CIFRE CARE VORBESC DE LA SINE

Iată unele date concrete despre modul în care a funcţionat administraţia locală în plan financiar în anul ce a trecut. Totalul veniturilor adunate la bugetul local a fost realizat în procent de 75,96%. În acelaşi timp, la veniturile proprii s-a înregistrat un procent ceva mai îmbucurător, adică 87,10%. În acelaşi timp, veniturile curente au înregistrat un procent de 88,91%. Cât despre capitolul cheltuieli, situaţia este un pic dezamăgitoare privind procentul realizat, şi anume 75,44%. Şi când ne gândim că anumite capitole ale bugetului local au nişte sume generoase prevăzute pentru a fi cheltuite an de an, cum ar fi amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. În 2014, în şedinţele Consiliului local au fost discutate şi aprobate un număr de 11 rectificări bugetare – atât de necesare bunului mers înainte a activităţilor administraţiei locale -, iar la data de 31 decembrie a anului trecut, în oraşul Sinaia aveam un excedent bugetar în valoare de 1.115.666 lei.

CHESTIUNILE IMOBILIARE DIN NOU LA MARE INTERES

Neobosiţi cum îi ştim atunci când vine vorba despre propăşirea oraşului şi binele sinăienilor, aleşii locali au făcut tot ce le-a stat în putinţă şi în 2014 pentru atragerea de noi şi noi venituri la bugetul local. Astfel, numai din concesiuni şi vânzări de terenuri s-a ajuns să se încaseze aproape un milion de lei noi, respectiv 971.572 lei.
Bugetul de stat a fost, la rândul lui, generos, fiind acordate subvenţii pentru mai multe obiective de mare interes edilitar, cum ar fi reabilitarea termică a blocurilor turn, lucrări la locuinţele sociale de pe Aleea Kusadasi şi pentru ajutorarea populaţiei la încălzirea locuinţelor. De asemenea, au mai fost alocaţi bani de la buget pentru derularea unor proiecte cu finanţare în principal cu bani europeni nerambursabili şi pentru probleme legate de sănătatea publică.

You may also like...

Leave a Reply