În sfârşit aleşii noştri au aprobat bilanţurile contabile ale celebrelor societăţi SC TRANSPORT URBAN şi SC SINAIA FOREVER pentru exerciţiul financiar 2014

După părerea unora treaba s-a mişcat destul de greoi având în vedere că ne apropiem vertiginos deja de mijlocul lui 2015. Dar, probabil, datorită complexităţii activităţii pe care e de presupus că o realizează cele două societăţi şi mai ales atenţiei deosebite pe care acestea o acordă problemelor financiare, abia acum suntem în măsură să vă reprezentăm bilanţurile contabile ale SC Transport Urban Sinaia SRL şi SC Sinaia Forever la data de 31.12 2014.

tus

Indicatorii contabili ai acestei societăţi de transport rutier şi pe cablu obţinuţi în exerciţiul financiar 2014 se prezintă pe scurt în felul următor: Veniturile totale ale societăţii au fost în sumă de 4013186 lei, timp în care la capitolul cheltuieli constatăm înscrisă suma totală de 3638065 lei. Fără nici un fel de comentariu rău-voitor sau de prisos, constatăm că în scriptele acestei societăţi pentru anul 2014 există un profit. Cât o fi de consistent la nivelul activităţilor, nu ne pronunţăm, dar vă aducem la cunoştinţă că el însumează 375121 lei. Scăzând de aici impozitul pe profit datorat de SC Transport Urban, rezultă diferenţa de 368399 lei. Aceasta reprezintă profitul net obţinut de această societate în exerciţiul financiar 2014. Profitul net se doreşte a fi repartizat pentru nişte destinaţii extrem de interesante, dintre care una este mai mult decât consistentă ca valoare. Deci banii vor ajunge să acopere, în primul rând, „gaura“ pierderii contabile. Aceasta se ridică la nu mai puţin de 347.483 lei. Iată deci, că vorbim despre “greşeli“ şi o sumă care depăşeşte de departe înţelegerea multora dintre oamenii de rând.

VINE TARE DIN URMĂ SC SINAIA FOREVER

La această societate merită să intrăm, la fel, direct în subiect, pentru că din Raportul administratorului lucrurile sunt cât se poate de clare. Pentru 2014 totalul veniturilor realizate de această societate s-a ridicat la suma de 2.277.522 lei. La capitolul cheltuilelor totale făcute regăsim înscrisă suma de 1.740.673 lei. Tot din documentele bilanţului contabil al SC Sinaia Forever proaspăt aprobat de aleşii noştri locali aflăm şi profitul brut al acesteia, care se ridică la suma de 536.849 lei. Scăzând profitul datorat statului, reiese profitul net al societăţii, care se ridică la frumuşica valoare de 453.046 lei.  La 31 decembrie 2014 datoriile societăţii se ridicau la suma de 433.930 lei, fiind formate în principal din datorii către furnizori, clienţi furnizori, cheltuieli cu personalul. Cifra de afaceri pentru perioada menţionată s-a ridicat la suma de 2.084.896 lei. Însă, pierderea reportată de la categoria „capitaluri proprii“ are şi ea o valoare consistentă: 338.496 lei.

sinaia forever

You may also like...

Leave a Reply