Matematică la poalele Caraimanului! Buşteniul găzduieşte o nouă ediţie a Şcolii de Vară a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

În perioada 27 iulie – 6 august 2015, la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni se desfășoară Școala de Vară a Societății de Științe Matematice din România. Deschiderea festivă din acest an a manifestării a fost onorată de prezenţa primarului oraşului Buşteni Emanoil Savin. Cu acest prilej au fost prezente prestigioase personalităţi din domeniul matematicii, precum profesor universitar Radu Gologan – președintele Societății de Științe Matematice din România, coordonatorul Lotului Național de Matematică, profesor universitar Ioan Tomescu, membru corespondent al Academiei Române și președinte de onoare al Societății de Științe Matematice din România, – profesor universitar Doru Ștefănescu, prim-vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din România, profesor Nicolae Anghelescu – inspector școlar adjunct al județului Prahova şi, nu în ultimul rând, Secretar al Societăţii de Științe Matematice din România, Ana Maria Nadolo. Societatea de Ştiinţe Matematice din România (S.S.M.R.) este una dintre cele mai vechi organizaţii profesionale din România şi una din cele mai vechi societăţi de matematică din Europa. Scopurile acesteia sunt promovarea şi răspândirea cunoştinţelor matematice, îndrumarea şi sprijinirea cercetărilor originale din această atât de importantă ramură de ştiinţă, precum şi cultivarea în rândul tinerilor a unui interes sporit pentru matematică. Societatea de Ştiinţe Matematice din România organizează în fiecare vară la Buşteni cursuri de perfecţionare pentru profesorii de matematică. Aceste cursuri au o îndelungată tradiţie, ele debutând la sfârşitul anilor ’50. După o scurtă întrerupere în anii ’90, acestea au fost reluate în 1997. Din 2011 cursurile sunt acreditate de M.E.C.T.S. prin programul ”Şcoala de Vară a S.S.M.R.”. Este un program cu durata medie de 60 de ore, la absolvirea cursurilor căruia participanţii primesc certificate de atestare şi 15 credite. Evaluarea cursanţilor se face pe baza activităţilor de seminar şi a elaborării şi prezentării unei lucrări ştiinţifico-metodice originale. Principalul scop al Şcolii de vară a S.S.M.R. de la Buşteni este promovarea învăţamantului de excelență și formarea unui corp de cadre didactice care să poată asigura o pregătire corespunzătoare, de înaltă calitate elevilor cu performanțe deosebite la matematică. Ca obiectiv principal al acestui program se află lărgirea necontenită a orizontului matematic al profesorilor şi însuşirea unor tehnici performante de antrenare a elevilor cu aptitudini deosebite. Precizăm faptul că Şcoala de Vară a S.S.M.R., organizată în timpul vacanţei de vară în oraşul de la poalele Caraimanului, se adresează în mod direct profesorilor de matematică din învăţământul preuniversitar.  În acelaşi context, precizăm că în primăvara anului 2016 Buşteniul va fi primitoarea gazdă a unui eveniment de maximă importanţă din acest domeniu, cu largă răspândire europeană, şi anume EGMO – Olimpiada de Matematică pentru Fete din Europa. Acesta va fi organizat la inițiativa Societății de Științe Matematice din România şi va beneficia de generosul sprijin al Primăriei Bușteni. Legat de această, manifestare trebuie reţinut faptul că EGMO – Olimpiada de Matematică pentru Fete din Europa, a fost organizată până în prezent în numeroase oraşe cu renume ale Europei, dintre care menţionăm Cambridge (Marea Britanie) – ediţia 2012, Luxembourg (Luxemburg) – ediţia 2013, Antalya (Turcia) – ediţia 2014 sau Minsk (Ucraina) – ediţia 2015.

You may also like...

Leave a Reply