Jandarmii Centrului Montan Sinaia participanţi la festivalul Sinaia Forever

În perioda 26 – 29.09.2014, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia a participat la festivalul Sinaia Forever cu un stand de prezentare a tehnicii şi materialelor montane, a mijloacelor auto aflate în dotarea jandarmilor montani, precum şi a filmului de prezentare a activităţilor şi misiunilor unităţii.
Totodată, a fost prezentată publicului campania iniţiată la nivelul Jandarmeriei Române, “Jandarmeria montană, pentru un mediu sigur! Siguranţă la înălţime!”, activitate care face parte din proiectul cu finanţare prin Programul de cooperare elveţiano-român.
Pentru promovarea acestei campanii, C.P.P.C.J.M. Sinaia a iniţiat şi desfăşurat la nivel local, un concurs de desen intitulat “Munţii Carpaţi – astăzi curaţi, mâine căutaţi” la care au participat elevii clasei a II-a de la Şcoala Gimnazială „Principesa Maria” Sinaia şi un concurs de eseuri “Carpaţii României: oferă sau au nevoie de protecţie?”, cu elevii clasei a V-a de la Şcoala Gimnazială „George Enescu” Sinaia, lucrări care au fost premiate de Jandarmeria Română la stand-ul organizat de Centrul Montan Sinaia în cadrul festivalului Sinaia Forever.
Scopul acestei campanii, pe lângă dorinţa de sensibilizare în legătură cu problematica menţionată, este de a conştientiza importanţa protejării mediului înconjurător, precum şi de a face cunoscut rolul pe care îl are Jandarmeria Română în asigurarea unui mediu sigur pentru turişti, în zonele montane.
De asemenea, Jandarmeria Română îşi propune ca, prin derularea proiectului şi îmbunătăţirea cadrului de cooperare cu celelalte instituţii abilitate de la nivel central şi local, să contribuie la realizarea unui model integrat de asigurare a siguranţei publice, menit să contribuie semnificativ la dezvoltarea durabilă a turismului montan, prin adoptarea de standarde de excelenţă elveţiene.
Jandarmeria Montană este structura specializată destinată acoperirii sectorului misiunilor de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional specific zonei montane şi balneare, care are în componenţa sa aproximativ 70 de secţii şi posturi montane şi balneare, răspândite în cele mai reprezentative zone turistice şi arii protejate de pe teritoriul naţional.
Jandarmii montani sunt prezenţi în staţiunile şi pe itinerariile montane de pe întreg cuprinsul ţării, pe pârtiile de schi şi masivele împădurite, precum şi în parcurile naţionale şi ariile protejate. Prin activitatea pe care o desfăşoară, aceştia sunt apropiaţi ai naturii şi devotaţi ai cauzei de conservare şi dăinuire a mediului natural.
Aceştia sunt echipaţi şi antrenaţi corespunzător la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, pentru a contribui la menţinerea unui mediu montan sigur, la îndrumarea şi căutarea/salvarea turiştilor aflaţi în pericol, precum şi pentru aplicarea prevederilor legale în materie.

Informaţii suplimentare:
La data de 7 septembrie 2010 a fost încheiat la Berna Acordul-Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. În conformitate cu semnarea, de către părţile română şi elveţiană, a Acordului de Activitate, la data de 02.01.2013 a început perioada de implementare a proiectului Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române, cu o durată de 2 ani, subsumat secţiunii Fond Tematic Securitate a acordului de mai sus. Acest proiect beneficiază de un buget în valoare de 1.882.352,94 CHF (1.600.000 CHF contribuţie elveţiană şi 282.352,94 CHF contribuţia României) şi a fost determinat de necesitatea adaptării capacităţilor Jandarmeriei Române la evoluţia constantă a practicilor la nivel european, din punct de vedere al modului de acţiune pe timpul marilor evenimente internaţionale, cât şi în privinţa siguranţei publice în zonele turistice montane, având ca sursă de inspiraţie modelul elveţian de acţiune. Proiectul este structurat pe două obiective majore: dezvoltarea capacităţilor Jandarmeriei Române de gestionare a manifestaţiilor publice de amploare şi a manifestărilor sportive de dimensiune internaţională, precum şi consolidarea securităţii cetăţenilor şi a mediului înconjurător în zonele montane pentru o dezvoltare turistică durabilă.

You may also like...

Leave a Reply