Colectarea selectivă rămâne o utopie?

Cu siguranţă şi la „localele“ din iunie 2016 politicienii noştri vor bate monedă pe salubrizarea eficientă a oraşului. Ce mare păcat că „unii“ dintre electorii sinăieni
discern mai dificil între realitate şi „vorbăria“ goală, care este bazată doar pe „valorile“ demagogiei …

La fel ca multe alte „îndemnuri“ electorale date de puterea locală sinăienilor cu drept de vot, separe că şi cel legat de „colectarea selectivă“ a deşeurilor va fi folosit din nou în viitoarea campanie electorală! Asta deşi nu s-a făcut nimic eficient în acest oraş pentru remedierea unei probleme adevărate, care aduce mari prejudicii din diverse puncte de vedere şi pe care „uimitoarea“ noastră Uniune Europeană pune un preţ „special“ în ultima vreme… Foarte frumos conceputul proiect – promisiune eleborat pentru o salubrizare eficientă a Sinaiei conţinea nenumărate chestiuni, care mai de care mai occidentale şi mai moderne… Au apărut, într-adevăr, uriaşele coşuri pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile. Însă, amplasamentul lor este mai mult decât ineficient. Cetăţenii ar trebui să se ducă cu deşeurile menajere, într-un prim drum la platformele obiş,nuite de colectare. După aceea, cu deşeurile din plastic subraţ, să înceapă să caute amplasamentele din oraş ale uriaşelor containere pentru colectarea separată? E o întrebare firească. Asta pentru că, dacă ar lăsa deşeurile menajere din plastic şi din hârtie fie ele şi separat, în containerele de la platformele din cartiere, până la urmă tot s-ar amesteca, neexistând mult promisele maşini noi pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

You may also like...

Leave a Reply