Ne grăbim, ne grăbim, vai cât ne mai grăbim! Calea Moroieni a devenit un obiectiv edilitar prioritar?

Dacă aţi crezut cumva că aleşii noştri s-au aflat într-o stare letargică datorată apatiei de a mai face ceva pentru acest oraş v-aţi înşelat amarnic! Dovada în sprijinul celor spuse este de această dată şi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru „reparaţii capitale trotuare Calea Moroieni, oraş Sinaia, judeţul Prahova“. Acest act normativ a fost supus la vot (şi aprobat fără vreo problemă, cum era şi normal) în ultima şedinţă „de îndată“ a Consiliului local sinăian care a avut loc în data de 2 noiembrie a.c. 

Iată că autorităţile locale responsabile au căzut de acord asupra unui fapt cât se poate de evident. Anume, acela că în prezent circulaţia pietonală se desfăşoară în condiţii tehnice precare de siguranţă şi confort, creând probleme deosebite în zona de interes despre care vorbim. Executarea reparaţiilor este necesară, deoarece se va îmbunătăţi starea tehnică a infrastructurii, suprafaţa trotuarelor va deveni impermeabilă, scurgerea apelor pluviale va fi asigurată prin prevederea pantelor transversale şi longitudinale spre dispozitivele existente de preluare. Aceste lucruri sunt menţionate negru pe alb în raportul de specialitate întocmit la proiectul de hotărâre respectiv privind reparaţiile de pe Calea Moroieni. Din acelaşi act normativ reiese faptul că se îmbunătăţesc condiţiile de mediu, reducându-se degradarea suprafeţei carosabile datorat scurgerii necontrolate a apelor meteorice. De asemenea, va fi influenţată pozitiv şi mobilitatea şi înlesnirea deplasării pietonilor în anotimpurile cu vreme neprielnică. Se vor îmbunătăţi în acelaşi timp şi condiţiile de mediu, iar reparaţiile trotuarelor vor face ca circulaţia pietonală să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort. Asta dacă, bineînţeles, puterea locală se va ţine de cuvânt şi nu vor fi executate din nou lucrări de tipul celor de unică folosinţă sau al jumătăţilor de măsură. Chestiuni cu care, de fapt, ne-am obişnuit de multă vreme… Lucrările ce se vor executa constau în principal în desfacerea bordurilor exietente şi montarea unor noi, realizarea unui sistem pietonal de trotuare, precum şi a unui sistem rutier de rampe şi trepte de acces la incintele imobilelor existente pe respectiva porţiune de drum. Indiferent că această iniţiativă a puterii locale vine tocmai acum, când ne mai desparte foarte puţin timp de alegerile locale din 2016, trebuie să recunoaştem faptul că DN72 (Calea Moroieni) avea nevoie stringentă de astfel de lucrări!

P.S.: Valoarea totală a lucrărilor conform Proiectului nr.12/2015, întocmit de proiectantul SC Faio Trade SRL Ploieşti este de 150.925,07 lei fără TVA.

You may also like...

Leave a Reply