COMARNIC! Jaful din pădurile comunale

CIOATE COMARNIC

Întrebare: Domnule viceprimar cu atribuţii de primar, ing.Mircea Costin Cocă, unele corpuri de păduri aflate în gestiunea primăriei dacă le cauţi astăzi pe teren dai numai de cioatele rămase după exploatarea lor nemiloasă de către anumiţi indivizi fără respectarea codului silvic. Lumea se întreabă, şi pe bună dreptate, ce a făcut administratorul primăriei în acest sens? Că de ascuns prin pădure nu mai poate fi din moment ce ea nu mai există, nu? Dar Poliţia Comunitară care prin lege şi regulamentul ei de funcţionare are în atribuţii creşterea eficienţei pazei bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al primăriei? Nu era, cumva, mai cinstit ca aceste păduri să se exploateze în regim silvic şi contra cost să fie vândute populaţiei ca lemne de foc? Ştiu, dumneavoastră nu aveţi nici o vină, cu această meteahnă putându-se „lăuda” fostul primar, ing.Vasile Dorian Botoacă. Dar domnia voastră care, practic, sunteţi primar de trei luni, ce intenţionaţi să întreprindeţi pentru stoparea acestui jaf al pădurilor comunale?

Răspuns: În ultima perioadă am iniţiat, împreună cu administratorul şi Poliţia Comunitară, controale în teren, în special pe izlazurile „Bodovanul” şi „Ghioşeşti”, urmând a se lua toate măsurile legale pentru protejarea patrimoniului oraşului Comarnic.

P.S.:
Întrebare: Aceste vorbe au fost schimbate acum circa două luni. De atunci şi până astăzi „fenomenul“ a continuat. Vă rog să spuneţi, domnule primar interimar, ce măsuri legale aţi mai întreprins?

Răspuns: În ultima perioadă, în urma controalelor mixte ale poliţiei comunitare şi locale, au fost prinşi „la furat“ de lemne mai mulţi cetăţeni care au fost sancţionaţi conform legii şi cărora li s-au confiscat materialul lemnos. Acest fenomen, ca să zic aşa, „l-am moştenit“ şi consider că prin măsurile pe care le-am întreprins l-am atenuat, dar nu în totalitate.

You may also like...

Leave a Reply