Se întrezăreşte conturul bugetului locale pe anul viitor… cheltuirea banului public fiind un subiect extrem de delicat la Sinaia? Într-un consens unanim, aleşii au stabilit impozitele şi taxele locale pentru 2016

proiect taxe si impozite

Primul, şi cel mai important subiect de pe ordinea de zi a ultimei şedinţe a Consiliului local a fost, fără îndoială, cel referitor la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2016. Foarte prompţi şi de această dată, mai marii noştri au dovedit astfel că-i caracterizează o grijă deosebită pentru capitolul „finanţe publice“, altminteri covârşitor de important. Rămâne însă de văzut cum se vor descurca cu cheltuirea banului public pe viitor…

BUNII PLATNICI, SUNT DIN NOU AVANTAJAŢI…

Ca şi în anii trecuţi, cei care îşi plătesc impozitul cu anticipaţie sunt avantajaţi din punct de vedere financiar. Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al celor juridice, se va acorda o bonificaţie în cuantum de 10%. Pentru aceasta este necesară plata cu anticipaţie impozitului pe clădiri, pe terenuri sau asupra mijloacelor de transport pentru întreg anul 2016 până la data de 31 martie. În acelaşi context ar mai fi interesant de precizat şi faptul că articolul 5 al acestui proiect de hotărâre prevede expres faptul că „primarul oraşului Sinaia are competenţe în ceea ce priveşte deciziile de acordare nominală a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice“. O altă chestiune este aceea că în 2016, pentru determinarea sumelor impozitului pe clădiri, dar şi a taxelor pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pe raza localităţii noastre, s-a decis stabilirea existenţei unui singur areal denumit zona A. Tot aici se încadrează şi impozitele datorate pentru terenuri atât în cazul persoanelor fizice, cât şi a celor juridice. Pentru anul ce vine autorităţile locale sinăiene au decis să nu majoreze taxele şi impozitele locale, acestea rămânând la nivelul pe care l-au avut în anul anterior, cu eventualele excepţii de rigoare ce se impun. Cei care, din diverse motive, nu se grăbesc să achite întreg impozitul datorat pentru un an repede, pentru a lua bonificaţia, pot plăti anual, în două rate egale până la datele de 31 martie, respectiv 1 septembrie (inclusiv). Cei care datorează bzgetului un impozit mai mic de 50 de lei au obligaţia să achite integral această sumă până la primul termen de plată (31 martie). Un avantaj le este acordat şi proprietarilor care pun mâna pe treabă şi ţşi reabilitează singuri faţadele clădirilor. Condiţie obligatorie în acest caz este vechimea mai mare de 10 ani a imobilului în cauză. De asemenea, astfel de lucrări de reabilitare trebuiesc făcute doar după ce proiectul stabilit este aprobat de cei responsabili din cadrul primăriei oraşului. Această facilitate va putea fi acordată beneficiarului după executarea completă a lucrării, prin recalcularea impozitului şi compensarea cu alte impozite rămase de achitat.

IMPOZITELE PE TERENURI ŞI PENTRU AUTOVEHICULE

Al doilea capitol important al proiectului de hotărâre privind taxele şi impozitele locale pe 2016 se referă la terenuri. Intrând direct în subiect, precizăm că la nivelurile impozitului / taxei care se vor aplica în Sinaia (oraş de rangul III) pentru terenuri în anul ce urmează este în sumă de 6545 lei/ha. Terenurile din intravilanul oraşului Sinaia care sunt înregistrate la orice categorie în afară de cea de terenuri cu construcţii se vor impozita ţinându-se cont de anumiţi coeficienţi, procedeu care se va aplica de asemenea şi terenurilor situate în extravilanul oraşului. Un alt capitol important este impozitarea autovehiculelor. Cele mai des uzitate, cu capacitate până în 1600 cm3 inclusiv proprietarii vor plăti câte 8 lei pentru fiecare grupă de centimetri cubi sau fracţiune din aceasta. Tarifele cresc în continuare odată cu capacitatea cilindrică a autovehiculului impozitat.

You may also like...

Leave a Reply