Criterii bine stabilite pentru produsele şi serviciile de piaţă! Aleşii ne reglementează activitatea cu încă un… Regulament

După cum ştim, autorităţile locale nu scapă nimic din vedere! Era culmea să evite să se implice în reglementarea activităţii „de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă“! Trebuie să ţinem cont, în primul rând, de faptul că suntem un oraş cu o activitate turistică intensă. De aceea, orice activităţi în genul celor ante-menţionate trebuie să se desfăşoare strict conform legii, iar pentru asta este nevoie de eliberarea unei autorizaţii sau a unui acord de funcţionare. Evident, forul legislativ care face acest lucru este Primăria Sinaia. Şi pentru ca totul să se desfăşoare într-un cadru eminamente legal, mai nou, Consiliul local a aprobat prin vot un nou Regulament privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în oraşul Sinaia“. Actul normativ despre care am făcut referire în preambulul acestui material a fost votat de către aleşii noştri în ultima şedinţă a Consiliului local. Aşa după cum reiese din raportul de specialitate întocmit de Direcţia Poliţiei Locale a primăriei oraşului nostru, este vorba despre reglementarea activităţii comerciale care se exercită la nivelul produselor alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă prevăzute în Anexa la Ordonanţa Guverna-mentală nr.99/2000.

PUNCTUAL, DESPRE NOUL REGULAMENT

Trecând peste fireştile dispoziţii legale pe care le prevede acest act normativ local, precizăm că iniţial sunt reglementate strict procedurile de eliberare a acordului de funcţionare şi a programului de lucru pentru unităţile comerciale care fac subiectul acestui regulament. Interesante sunt anumite precizări legate de activităţile de alimentaţie publică, ale unităţilor care funcţionează după orele 22. În interiorul localurilor, cât şi pe suprafaţă de teren învecinată pe o rază de 100 de metri trebuie să existe personal specializat care să intervină pentru rezolvarea unor situaţii legate de pază şi protecţie. Deci, orice cârciumă trebuie să aibă bodyguarzi, care să le bage minţile în cap beţivilor? Dacă nu se întâmplă acest lucru, Primăria oraşului poate reduce, suspenda sau retrage acordul de funcţionare a localului. Reducerea programului de lucru operează în momentul constatării unui număr de două astfel de evenimente.

ACTIVITĂŢILE DIN GRĂDINA PUBLICĂ ÎN SFÂRŞIT STRICT CONTROLATE

Referitor la cei care comercializează produse în parc, putem spune că au voie să-şi desfăşoare activitatea numai pe perioada de vară. Dacă cineva doreşte şi este capabil ca investitor, în locaţia de la intrare, pe partea stângă, poate fi organizată chiar şi o terasă. Iarna însă, în zona respectivă, se poate amenaja doar un patinoar. Lângă locul de joacă pentru copii din parc se poate autoriza amplasarea de saltele elastice sau alte jocuri pentru copii. Dar toate acestea nu pot fi făcute decât temporar şi asta numai cu aprobarea Comisiei de Urbanism a Consiliului local.

CRITERII STRICTE ŞI PENTRU ZONA CENTRALĂ

Autorităţile locale delimitează prin actualul regulament zona centrală ca fiind acea porţiune ce se întinde de la hotel Internaţional până la intrarea în parcul central. Aceasta cuprinde şi strada Octavian Goga, până la esplanadă. Dar în aceste locaţii toate activităţile comerciale se pot face numai cu aprobarea Comisiei de Urbanism a Consiliului local şi cu respectarea unor condiţii stricte. Se are în vedere amenajarea teraselor estivale, campaniile publicitare şi acţiunile promoţionale (culturale, sportive etc.). De asemenea, intră sub incidenţa aceloraşi prevederi şi amplasarea tonetelor de difuzare a presei, precum şi comercializarea de flori. Pe toată zona centrală va fi interzisă de acum înainte prepararea în aer liber a oricărui fel de sortimente culinare. Nu vor mai putea exista tarabe sau grătare care să vândă mici, fripturi, frigărui şi orice altfel de produs alimentare preparat ad-hoc.

P.S.: Oare astfel nu va avea de suferit entuziasmul participanţilor la Bâlciul Forever?

You may also like...

Leave a Reply