Locuinţele sociale pentru chiriaşii evacuaţi, sistematizate până şi pe…verticală

Nu cu mult timp în urmă puterea locală se lăuda cu glas tare în foaia volantă şi colorată frumos, ce ţine loc de „lucios“, cu faptul că sărbătorile de Crăciun vor fi prilej de bucurie pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate. Era vorba ca ultimul bloc cu locuinţe sociale de pe Aleea Kusadasi să fie dat în funcţiune tocmai cu acest prilej. Evident, dacă va reuşi acest lucru, puterea locală îşi va aduna în palmares un foarte bogat capital de imagine! Rămâne de văzut dacă va reuşi să finalizeze la termen lucrările propuse şi să poată înmâna chiriaşilor cheile apartamentelor aşa după cum le-a promis…N-am făcut această afirmaţie gratuit. E vorba de faptul că în ultima şedinţă de Consiliu local aleşii au promulgat prin vot un proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice (…) pentru obiectivul „locuinţe sociale pentru chiriaşi evacuaţi din case naţionalizate – bloc E5 – sistematizare verticală“. Concret, este vorba despre realizarea unor accese rutiere şi pietonale către zona interioară şi cea de parcare a blocului în cauză. Din raportul de specialitate aflăm că trebuie ţinut cont de o pantă pe care o are terenul şi este absolut necesară executarea unui zid de sprijin, lung de 50 de metri. De asemenea, va exista şi o platformă rutieră ce va avea şi un sistem de canalizare subteran.

You may also like...

Leave a Reply