Bani publici să fie, că se cheltuie cu mare chibzuinţă! Când ne apărăm în justiţie suntem mereu… pe cai mari!

proiect servicii juridice

După cum ştim, conducerea urbei este foarte atentă ori de câte ori se impune cheltuirea banului public pentru rezolvarea cine ştie cărei chestiuni legate de administraţia locală. Dar atunci când situaţia devine copleşitoare, evident că se impun anumite cheltuieli, bineînţeles cu respectarea strictă a cadrului legal, exact ca şi în cazul de faţă… Concret, în cazul de faţă este vorba de proiectul de hotărâre al unui act normativ votat de aleşii noştri în ultima şedinţă a Consiliului local. Acesta prevede aprobarea achiziţionării de servicii juridice, de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Oraşul Sinaia/Primăria oraşului Sinaia, Consiliul local al oraşului Sinaia pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac. De la bun început menţionăn faptul că este vorba din nou de achiziţionarea acestui gen de serviciu, dar de data aceasta pentru unele acţiuni introduse împotriva Consiliului local Sinaia / Oraşului Sinaia/ Primăriei oraşului Sinaia privind plângerea împotriva unei încheieri de carte funciară în dosarul nr.1316/ 310/2015.
Datorită uriaşei transparenţe de care dă dovadă puterea locală, nu ştim exact despre ce este vorba în dosarul respectiv! Dar, cu siguranţă, este vorba de ceva extrem de important, dacă autorităţile Sinaiei şi-au permis să apeleze la cheltuirea de bani publici. Nu ştim nici cât ne va costa de la buget „tocmirea“ de servicii juridice care să se ocupe, în locul juriştilor primăriei, de acest dosar. Însă există şi un element care ne linişteşte într-o oarecare măsură. Toate aceste servicii sunt achiziţii publice şi pentru ele există un prag limită de 125.000 de euro peste care nu se poate sări! Motivul pentru care s-a luat această decizie reiese clar din raportul de specialitate al proiectului, care menţionează că volumul actual de lucru al departamentului juridic din primărie depăşeşte cu mult activitatea consilierilor juridici…

You may also like...

Leave a Reply