COMARNIC: După dezbateri şi analize temeinice, aleşii locali au aprobat taxele şi impozitele pe anul 2016

Informăm pe locuitorii oraşului Comarnic că joi, 26.11.2015, orele 17:00, la sediul Casei de Cultură a avut loc şedinţa Consiliului local, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Comarnic cu Judeţul Prahova în vederea continuării realizării obiectivului de interes public „Amenajare Centru SMURD, clinică medicală şi spaţii de cazare”.
Iniţiator: Viceprimarul cu atribuţii de Primar al oraşului
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Comarnic.
Iniţiator: Viceprimarul cu atribuţii de Primar al oraşului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului „Simion Stolnicu”.
Iniţiator: Primarul oraşului
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.2 Comarnic.
Iniţiator: Primarul oraşului
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) a Şcolii Gimnaziale nr.2 Comarnic.
Iniţiator: Viceprimarul cu atribuţii de Primar al oraşului
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de delegare a Serviciului Public de Salubritate conform proiectului SMID Prahova şi acordarea unui mandat special reprezentantului „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”.
Iniţiator. Viceprimarul cu atribuţii de Primar al oraşului
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului din str.Republicii nr.39 Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova – Punct de lucru Comarnic.
Iniţiator: Viceprimarul cu atribuţii de Primar al oraşului
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2016.
Iniţiator: Viceprimarul cu atribuţii de Primar al oraşului
9. Întrebări şi interpelări.

Iată impresiile domnului primar interimar, ing.Mircea Costin Cocă privind modul cum a decurs această şedinţă. „La punctul 1 al ordinei de zi a fost aprobat un parteneriat cu Judeţul Prahova privind alocarea unei sume de 150.000 lei în vederea continuării lucrărilor la obiectivul „Amenajare Centru SMURD, clinică medicală şi spaţii de cazare”. Legat de rectificarea bugetului oraşului Comarnic s-au stabilit, pe fiecare secţiune, sume pentru echilibrare. Totodată, au fost alocaţi bani pentru acordarea de pachete copiilor din localitate cu ocazia sărbătoririi, pe 24 decembrie a.c., a acţiunii „Vine, vine Moş Crăciun”, manifestare ce va avea loc la sala de sport şi când se va realiza şi un program artistic susţinut de formaţiile de pe raza urbei noastre. Tot atunci vom avea şi un invitat surpriză. De asemenea, în cadrul acestei şedinţe s-a aprobat Documentaţia de delegare a Serviciului Public de Salubritate conform proiectului SMID Prahova şi acordarea unui mandat special reprezentantului „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”. Dar cele mai importante dezbateri în cadrul Consiliului local în această şedinţă au fost cele legate de punctul 8 al ordinii de zi. În prima fază au avut loc analize şi discuţii în şedinţele de comisie, cum e şi firesc, pentru stabilirea impozitelor, taxelor locale şi taxelor speciale pentru 2016. Acestea s-au aprobat ţinându-se cont de Codul Fiscal şi prevederile legale în vigoare. Celelalte puncte ale ordinii de zi au fost discutate şi aprobate în unanimitate.

***
În concluzie, ar fi de semnalat faptul că aceste şedinţe ale Consiliului local sunt publice unde se discută şi aprobă hotărâri de importanţă majoră pentru localitate. Din această cauză ar fi bine ca la ele să participe activ şi cetăţenii. Să nu ne fie indiferent viitorul copiilor noştri, că numai apropiindu-ne de aleşi ne vom da seama că ei ne reprezintă, sunt în slujba noastră şi nu invers. Numai printr-un dialog continuu cu administraţia locală şi Consiliul local vom realiza ceea ce ne-am propus, să facem din această localitate, numai contrazicându-l tot timpul pe Simion Stolnicu când zicea, plin de amărăciune, în 1935, „Comarnicul este un amestec de ozon şi mahala”.

You may also like...

Leave a Reply