COMARNIC: Continuă betonarea drumurilor avariate!

Parcă şi timpul ţine cu primarul interimar Mircea Costin Cocă în sensul că, prelungindu-se vremea bună, i-a permis acestuia să mai execute nişte lucrări de betonare a platformelor drumurilor din cartierele oraşului Comarnic. Amintim că asemenea „fapte” bune şi durabile primăria a mai făcut anul acesta în: Posada – drumul gării şi drumul Podul Cernichii, în cartierul Ghioşeşti – pe „Cărbunariţă”, lucrare de mare dificultate şi în punctul „Zală”, în cartierul Podu lui Neag – drumul dinspre Valea Mesteacănului, în cartierul Vatra Sat – „Cumpene” şi pe strada Costişului (drumul nou), în Podu Lung – la „Mitrea” şi aleea „la Nagy” în Poiana – Valea Saarului, în punctele „Makay”, tub şi Mândruţa, toate acestea însumând sute de metri pătraţi. Aceste lucrări au fost executate cu bani de la bugetul aprobat în şedinţa Consiliului local din august a.c. şi executate de firma de construcţii „Petro Construct” Ploieşti, prinse fiind în „Antemăsurătoarea betonării 2015”. Este meritul incontestabil al primarului interimar fiindcă a ştiut să drămuiască bine banul public şi să facă lucrări de interes cetăţenesc prin cartierele oraşului Comarnic.
***
Iată ce ne spune domnul Ion Popa, Gâlmeia, 54, despre o altă betonare a drumului public de pe strada Gâlmeia, ce ocoleşte cimitirul din Vatra Sat: „E o lucrare foarte bună. Era necesară, pentru că ea leagă strada Gâlmeii cu drumul nou – modernizat tot în anul acesta cu o suprafaţă din beton. E meritul primarului interimar. Îşi dă silinţa şi iată că în timpul scurt care l-a avut la dispoziţie a făcut ceva durabil spre folosul obştei”. Domnul Gheorghe Purcaru de pe strada Gâlmeia, nr.9:
„Este foarte bine ce s-a făcut aici. Ce-a promis primarul interimar s-a executat la timp şi pe măsura posibilităţilor. Bine ar fi ca primăria să ia act şi de faptul că şanţul ce mărgineşte această stradă nou betonată este plină de gunoaie menajere, peturi, diferite nayloane etc. Totodată, profit de faptul că primarul e de faţă şi-l rog să facă un zid de sprijin în curbă, la rigola de preluare a apelor pluviale”. În sprijinul domnului Purcaru „sare” şi o doamnă ce face curăţenie printre mormintele din cimitir. „Da, domnule primar, după cum vedeţi, dumneavoastră aţi făcut un lucru bun, iar alţii îşi bat joc aruncând gunoaie prin şanţuri. Uitaţi-vă şi dumneavoastră”. (E dincolo de gardul cimitirului şi îi arată primarului cu mâna „puhoaiele” de gunoaie ce sufocă zona). Primarul interimar îi promite că va lua măsurile ce se impun. Trăgând cu ochiul, mai vedem că pe latura ce se formează între drumul comunal proaspăt asfaltat şi cimitir (un fel de versant mic) sunt resturi de gunoaie aruncate din incinta lăcaşului de veci (coroane de flori, cetină, panglici funerare etc.). Ce părere aveţi prea sfiinţiile voastre, ce păstoriţi credincioşii din cartierul Vatra Sat, de acest lucru?
***
Suprafaţa betonată este bine turnată şi măsoară aproximativ 350 m.p. Ea face legătura cu betonul turnat în panta Bidiuţă, mai acum câţiva ani, făcând posibilă circulaţia pietonală şi joncţiunea cu strada Costişului (drumul nou).
***
Nu sunt pus (şi nici dispus!) să-i fac campanie primarului interimar! Dar ar fi păcat să nu i se recunoască eforturile depuse în cele câteva luni pentru modernizarea oraşului (betonarea unor porţiuni de drum din cartiere). Ar fi ca în parabola aceea când unul face, iar altul culege roadele. Nu ar fi cinstit lucrul acesta!

You may also like...

Leave a Reply