Cine este piromanul din Primăria Sinaia? Dacă interesele locale o cer, să se ardă documente! DAR S-O ŞTIM ŞI NOI!

new-11

Bomboana de pe colivă: în afară de documente, funcţionarul public a mai dat foc la ceva, de o importanţă copleşitoare, motiv pentru care avem pentru el următorul mesaj: ştim cine eşti, ştim ce ai făcut, autodenunţă-te să scapi… Pentru că nu ştim de ce ai făcut-o tu! În caz contrar, te „autodenunţăm“ noi!

Aflăm, cu un deosebit interes, cum că cei din Primăria Sinaia au început să aibă un curios obicei, se joacă cu chibriturile. Sau, de la caz la caz, cu brichetele…. Se pare că, fac asta urmând exemplul fraţilor lor de mai sus, şi aici ne referim la staţiunea de interes aflată la altitudinea de 1040 metri, adică Predealul. La Predeal a fost un imens scandal cu arhive ale primăriei aprinse la loc de taină… Şi cineva va plăti cu libertatea pentru asta… Revenind la Sinaia, este evident că sursele noastre din Primărie ne-au spus cine este piromanul din Primăria Sinaia… Dar, cum nu avem fotografii sau filmări cu omul respectiv cu bricheta într-o mână şi cu documentele în cealată, preferăm să ţinem, deocamdată, sub tăcere identitatea respectivă… Totuşi, curiozitatea noastră jurnalistică nu s-a oprit aici… Am încercat să aflăm despre ce documente era vorba în micul nostru incendiu provocat cu ştiinţă… Am sperat să fie vorba de cine ştie ce secrete ale puterii locale, de cine ştie ce afaceri oneroase pe bani publici, de cine ştie ce împărţiri de foloase necuvenite… Când colo, nu era vorba decât de nişte evidenţe contabile tinute puţin separat de bunul mers al legii… Măi să fie… Căutând cu asiduitate în arhivele noastre personale, am găsit, în ultimul raport al Curţii de Conturi, despre ce era vorba… Cică Curtea de Conturi i-a prins puţin pe naşpa cu evidenţa amenzilor, cu o sumă destul de frumuşică, şi a grăit, ea, curtea, cam aşa: 1.C.8. Nu au fost înregistrate şi evidenţiate pe vechimi amenzile anterioare anului 2012, respectiv în evidenţa fiscală şi contabilă ţinută cu ajutorul actualului programului informatic utilizat începând cu luna ianuarie 2012 nu au fost operate analitic procesele verbale de contravenţie, evidenţa acestora fiind ţinută extrafiscal într-o aplicaţie (document excel prezentat) între acestea şi datele operate în aplicaţia informatică rezultând o diferenţă de 316.339,50 lei la 31.12.2013. Din datele prezentate organelor de control a rezultat că la nivelul U.A.T.O Sinaia, datorită neurmăririi în termenele legale a sumelor reprezentând amenzi din perioada 2004 – 2008, se estimează neurmărirea şi neîncasarea unor venituri în valoare totală de 131.283 lei reprezentând debite prescrise. În urma verificării datelor din evidenţa fiscală înregistrată în programul informatic, a rezultat faptul că la data de 31.12.2013 în evidenţa totală de 1.199.834 lei, respectiv: în valoare de 981.329 lei, cu 3.606 lei mai puţin faţă de evidenţa contabilă (984.935 lei – cont 464.01.35.02.01 „venituri din amenzi”); în valoare de 1.120 lei (la fel ca în evidenţa contabilă – cont 464.02.35.02.01 „penalităţi pentru nedepunerea declaraţiilor”); în valoare de 217.385 lei, cu 22.343 lei mai mult faţă de evidenţa contabilă (195.042 lei – cont 464.01.35.02.50 „alte amenzi, penalităţi”). La solicitarea auditorilor publici externi ai Camerei de Conturi Prahova, organele de specialitate din cadrul entităţii au prezentat o evidenţă extrafiscală ţinută de inspectorul Rădulescu Florin, cuprinzând procese verbale de contravenţie (care provin din anul 2004) înregistrate până la data de 31.03.2014 cu o valoare totală de 1.783.226 lei, din care în perioada 2004 – martie 2014: au fost scăzute (stinse pe alte căi) amenzi în valoare de 52.532 lei, au fost încasate amenzi în valoare de 803.569,50 lei, nu au fost încasate amenzi în valoare de 927.124,50 lei. În urma prelucrării bazei de date de către persoanele de specialitate, a reieşit faptul că, amenzile neîncasate la data de 31.12.2013 (din situaţia analitică extrafiscală) sunt în valoare de 883.494,50 lei, care nu concordă cu 316.339,50 lei cu valoarea înregistrată în programul informatic (modulul impozite şi taxe) la aceeaşi dată. În urma auditului financiar s-a constatat:

– Nu s-a ţinut o evidenţă pe vechimi a amenzilor contravenţionale.
– Nu se cunoaşte situaţia certă a volumului amenzilor contribuabililor aflaţi în stare de insolvabilitate atâta timp cât acestea nu au fost înregistrate în contabilitate (în afara bilanţului pentru a fi urmărite pe perioada legală de 5 ani).

You may also like...

Leave a Reply