COMARNIC: Continuarea lucrărilor edilitare se impune ca prioritate! Primarul în faţa cetăţenilor (Episodul XX)

Întrebare: Suntem, după cum se ştie, domnule primar interimar Mircea Costin Cocă – în vremea începutului de an. Lumea din Comarnic – o bună parte – „fierbe” ca să afle cu ce proiecte „ieşiţi pe piaţă”, în aşa fel încât să convingeţi alegătorii să vă voteze pentru cel mai înalt fotoliu din fruntea administraţiei locale, ţinând cont de faptul că, doar peste cinci luni, se vor deschide cabinele de vot pentru a afla cine va ocupa mult prea râvnitul scaun. Şi când, până atunci, bătălia pentru el va fi pe viaţă şi pe moarte. Nu sunt puţini cei care se întreabă dacă aveţi un proiect de perspectivă al oraşului, bătut în cuie pentru o lungă vreme de-aici încolo, şi prin care oraşul s-ar putea dezvolta din punct de vedere socio-economic. Apoi, curiozitatea cetăţenilor de pe aceste meleaguri este, având în vedere cele întâmplate până acum în politica românească, dacă o să schimbaţi ceva în modul de a alege şi de a fi ales? Răspuns: În primul rând, referindu-mă la prima curiozitate a cetăţenilor comărniceni, în anul acesta aş începe cu refacerea infrastructurii prin betonare şi asfaltare care este determinată ca urmare a lucrărilor de canalizare, apă şi gaze. Locuitorii Comarnicului nu trebuie să uite câte probleme am avut în anii trecuţi cu firmele care au executat parte din aceste obiective. Primăria, aduc aminte fără să mă scuz, a trebuit să bată pasul pe loc, spre îndreptăţita nemulţumire a comărnicenilor, cărora încă o dată le cer iertare pentru cele întâmplate anul trecut privind aceste probleme ce au avut loc, repet, fără vrerea noastră (a primăriei, n.r.). În sfârşit!… Anul acesta am să mai fac lucrări de alimentare cu apă a localităţii. Şi aici aş aminti obiectivele mai importante ca: aducţiunea apei de la captarea din Florei până la bazinul de pe Faţă (distanţă 5 kilometri), reabilitarea captării Valea Beliei, realizarea conductei de distribuţie „Muchea Gâlmei” – cartier Poiana şi înfăptuirea amplasamentului pentru arborarea drapelului României pe muntele Pleşuva. Lucrările menţionate mai sus vor fi suportate din bugetul local. Ca proiecte din fonduri europene, vin şi spun locuitorilor din Comarnic că „nu-mi dă pace” o grădiniţă cu program prelungit, ce va fi construită în zona „Clubul Copiilor”, ea fiind singura grădiniţă de acest gen din oraş. De asemenea, am în vedere eficientizarea energetică a clădirilor publice, cât şi modernizarea centrului oraşului după ce vor fi încheiate lucrările de canalizare în această zonă. Altă lucrare căreia îi voi acorda o atenţie specială este reabilitarea şi consolidarea clădirii liceului „Simion Stolnicu”.

În afară de cele prezentate mai sus vor fi şi alte lucrări la şcoli, grădiniţe, decolmatări de canale, rigole, amenajări de spaţii verzi etc., cărora le voi acorda atenţia cuvenită. Nu voi uita nici acţiunile culturale pe care le voi iniţia cu sprijinul asociaţiilor din oraş. Toate proiectele menţionate le voi discuta în mai multe şedinţe împreună cu consilierii locali până la aprobarea bugetului pe 2016, pentru a exista o transparenţă totală.
Bineînţeles că voi continua să supraveghez cât mai atent şi eficient lucrările de canalizare a oraşului pe DN1, cât şi aducţiunea apei de la „Valea lui Bogdan” până la staţia de la „Valea lui Conci”. În al doilea rând ţin să menţionez că la nivelul oraşului este realizată o strategie de dezvoltare economico-socială care poate fi completată cu alte proiecte benefice pentru localitate.
Cât priveşte desfăşurarea alegerilor locale, propun schimbarea profilului candidatului, care trebuie să fie un om integru, transparent în ceea ce face pentru comunitate şi, de ce nu?, aş schimba modul de a face politică!

You may also like...

Leave a Reply