COMARNIC! Pentru evitarea problemelor şi cheltuielilor inutile: Se impune o analiză temeinică în cazul tuturor străzilor ce urmează să fie reabilitate!

Întrebări:
Domnule primar interimar – ing.Mircea Costin Cocă – mă aflu în biroul dumneavoastră să vă aduc la cunoştinţă alte probleme care nu le dau pace comărnicenilor, şi pe bună dreptate! Totul începe pe vremea „dinastiei” primarului Botoacă „împins” mai încolo de scaunul de aur al puterii locale de către Agenţia Naţională de Integritate pentru încălcarea legii administraţiei. (Degeaba îl mai „jelesc” unii, că nu are voie să mai concureze anul acesta în alegeri. Este în zadar, cum se aude că se mai mişcă în front, trăgând de nişte sfori imaginare, făcându-şi iluzii deşarte)… Atunci s-a început „furia” turnării betoanelor pe carosabilul drumurilor publice din Comarnic. Idei şi fapte de apreciat, cu toate că, astăzi, mulţi se întreabă: „De ce oare n-or fi făcut mai întâi canalizarea, extinderea reţelei de apă potabilă şi înlocuirea conductei de gaze, ş-apoi să fi turnat beton pe suprafaţa drumurilor, că nu mai aveam şi noi atât de suferit?” Dar s-a preferat să se pună căruţa în faţa boilor, după cum se ştie, pentru că la mijloc a fost politica banului public! Învârtit de mai multe ori, pentru a profita de aceasta mai marii zilei, unii dintre ei find azi pe la „beciul domnesc“…
Ei bine, s-au turnat sute şi sute de metri pătraţi de beton fără a se avea în vedere şi amenajarea lucrărilor care să preia apele pluviale! (În acest caz este edificator faptul că proiectantul – prof.univ. Florin Burtescu – „Lucrării de modernizare a drumului pe porţiunea „Bucur-Oprescu”, n-a depus referatul de bună execuţie la recepţia lucrării). Ba, mai mult, în dreptul proprietăţilor s-au turnat podişti şi platforme de beton care în momentul când (CÂND?) se vor construi rigolele vor trebui din nou sparte, demolate, ca apele pluviale să nu mai deverseze pe carosabil. Nu era necesar, cumva, ca mai întâi să fie montate tuburi de beton şi apoi turnate podiştile, ca să nu se mai cheltuie mâine, când, vor fi demolate, alţi bani din punga impozitelor şi taxelor locale ce „se umflă” la nesfârşit? Apoi, sunt cazuri când betoanele turnate au fost pur şi simplu „înfipte” în taluzurile naturale ce mărginesc aceste căi de acces. Apele pluviale, în aceste cazuri, se scurg pe suprafaţa betonată a drumului, iar în alte situaţii pământul din taluzuri „curge” şi el peste betonul turnat. Nu cumva trebuia mai întâi construit un zid care să sprijine malurile, apoi făcută rigola, după care să se toarne betonul pe suprafaţa drumului? Sunt şi cazuri când apele au săpat, au dărâmat suprafaţa drumului asfaltat. Nedumerirea şi ridicatul din umeri se mai pot citi pe chipul comărnicenilor datorită faptului că anumite şanţuri, rigole, sunt pline de gunoaie de tot felul. (Vezi porţiunea de pe DN1-ul din dreptul fostei întreprinderi „Vulturul”, în spatele cimitirului din Vatra Sat etc.). Nu cumva de lucrul acesta trebuie să le pese şi funcţionarilor din primărie care se ocupă de… mediul existent din cadrul biroului? Nu cumva şaua trebuie luată de pe calul care trage şi pusă niţel şi pe spinarea lată a celui care nu ştie pe ce lume se află?… Vă mai aduc la cunoştinţă că podulungenii sunt în continuare nemulţumiţi (că doar le-aţi promis astă-toamnă!), deoarece nu le-aţi împietruit drumul de acces în cartierul lor pe porţiunea „Toader-pod peste Valea Saarului”, unde gropile sunt mai numeroase decât gunoaiele şi kilogramele din scheletul fostei sere aflate în spatele primăriei? Ce le transmiteţi acestor oameni?

Răspunsuri:
Legat de rigolele aferente drumurilor publice pot spune că sunt aproape inexistente, şi vă dau dreptate, fiind realizate mai mult pe arterele principale. Proiectele pe fonduri europene au fost prevăzute cu rigole carosabile şi rigole deschise, dar, din păcate, ele s-au realizat doar pe două, trei tronsoane. În perioada următoare se va face o analiză strictă a tuturor străzilor ce urmează să fie reabilitate, cu prevederea construirii rigolelor pentru a putea prelua dirijat apele pluviale şi, eventual, de izvoare! Referitor la executarea lucrărilor de betoane înaintea lucrărilor de canalizare şi gaze, pot spune că acestea nu au fost turnate haotic datorită faptului că proiectele de introducere a sistemului de canalizare a oraşului a fost depus cu 5-6 ani în urmă pentru a fi finanţat, gândindu-se la faptul că locuitorii nu trebuie lăsaţi să meargă prin noroi încă 6 ani! Cât priveşte turnarea de podişti care obturează apele pluviale pe unele tronsoane, aceasta este greşită, urmând să se analizeze cazurile izolate pentru a putea fi montate tuburi de beton sau metalice corijându-se astfel acest neajuns tehnic. Legat de rigolele aferente DN1-ului, în special de la piaţă până la primărie, am promisiunea fermă din partea Serviciului Naţional de Administraţie a Drumurilor Publice Ploieşti că se vor decolmata şi vor fi înlocuite, pe distanţa de 2-3 kilometri, prefabricatele carosabile măcinate până la fierul beton. Totodată şi reprezentanţii primăriei pe linia protecţiei mediului vor acţiona pe toată raza oraşului pentru păstrarea curăţeniei şi pentru informarea cetăţenilor cu privire la îndatoririle care le revin, conform legii, pentru întreţinerea rigolelor şi şanţurilor din faţa proprietăţilor, ajutând astfel administraţia pentru păstrarea curăţeniei oraşului nostru.  Despre drumul de acces în cartierul Podu Lung, sunt în măsură să-i asigur pe cetăţenii din zonă că acesta va fi balastat zilele ce urmează cu piatră spartă, iar modernizarea lui prin asfaltare va fi introdusă pentru finanţare în bugetul pe 2016.

You may also like...

Leave a Reply