Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sinaiei pe 2016 a fost aprobat de aleşii locali!

proiect buget 2016

Nici n-am intrat bine în cea de-a doua lună a lui 2016 şi, iată, deja avem aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anull în curs! Chit că validarea acestui atât de important act normativ local s-a făcut „fulgerător“, probabil aleşii au trudit din greu, cu mare simţ de răspundere la alcătuirea lui, mai ales că la mijloc e vorba de banii sinăienilor, iar acesta nu-i un lucru de joacă… Legat de acest subiect fierbinte, respectiv alcătuirea bugetului local, mai marii noştri susţineau sus şi tare – în special în perioadele electorale – că este neapărată nevoie să fie puse nevoile oamenilor pe primul loc! Aşa s-o fi întâmplat şi acum?

După cum se ştie, cel puţin teoretic, la alcătuirea bugetului ar trebui să se ţină cont de anumiţi paşi, de anumite etape bine stabilite, începând cu listarea priorităţilor locale. Probabil că aşa s-a şi întâmplat… Rămâne însă să aflăm de la mai marii noştri despre alte chestiuni, cum ar fi posibilitatea cetăţenilor de a trimite propuneri pentru alcătuirea bugetului (a existat oare aşa ceva vreodată?); dezbaterea publică a proiectului de buget (asta chiar sună ştiinţifico-fantastic) sau discuţii directe între primar şi cei interesaţi… Şi la această chestiune ar fi de interesant să aflăm răspunsul! Dar nu e cazul să ne pierdem în amănunte…

CÂTEVA DATE ŞI CIFRE CONCRETE!

Despre cât de atent, cât de migălos s-a lucrat la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2016 reiese foarte clar chiar din Art.1 al acestui act normativ, care spune negru pe alb că se aprobă bugetul local pe anul… 2015. Am înţeles că numai cine nu munceşte nu greşeşte, dar chiar la un act atât de important să nu nimerim nici măcar anul? Dacă la ani mai avem dificultăţi, sperăm măcar ca cifrele să fie cât de cât conforme cu realitatea. Astfel, la capitolul „Venituri“, bugetul local pe anul în curs este estimat la suma de 38.870.000 lei, în timp ce la capitolul „Cheltuieli“ regăsim suma de 39.076.659 lei. În ceea ce priveşte excedentul bugetar constituit la sfârşitul anului 2015, acesta se ridică la suma de 206.659 lei. Această sumă va fi utilizată în 2016 pentru finanţarea unor anumite obiective de investiţii de interes local. Potrivit reglementărilor legale, sumele din excedentul bugetar nu pot fi folosite şi la capitolul de „Venituri“. Din această cauză bugetul local de venituri şi cheltuieli nu este perfect echilibrat. În orice caz, aşa după cum reiese şi din Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget din primărie, putem avea toată încrederea că propunerile ce ţin de bugetul local pentru 2016 au la bază o analiză cât se poate de reală, mai mult ca sigur şi foarte temeinică, legat de posibilităţile reale de încasare a diverselor sume la bugetul local. Şi, pentru că tot veni vorba de încasări, trebuie precizat faptul că în ultimii doi ani consecutivi nivelul încasărilor a fost mai mic decât procentul acceptat de 97 la sută. În 2014 încasările s-au ridicat la aproape 93 la sută, iar anul ce a trecut acestea au fost în procent de 88,51 la sută. Acest fapt duce inevitabil la fundamentarea veniturilor pe anul în curs raportându-ne la cele realizate în 2015. În acest context cei responsabili din administraţia locală se pare că au de gând, cel puţin teoretic, să se concentreze numai pe cheltuielile de strictă necesitate! Sperăm din tot sufletul – pentru că în teorie treaba arată atât de bine! – ca nu cumva aceste cheltuieli de strictă necesitate să includă cumva drept capitol primordial plantarea de panseluţe şi floricele ornamentale prin oraş! Asta pentru că multora le-a rămas gustul amar al celor opt miliarde de lei (vechi) destinaţi acestui atât de „important“ capitol pentru viaţa cetăţenilor şi bunul mers înainte al urbei. Şi, ca să continuăm într-o notă „optimistă“, aflaţi stimaţi cititori că la capitolul „Cheltuieli“ – secţiunea: „datorie publică şi împrumuturi“ stăm excelent. Va trebui să suportăm din bugetul local suma de 1.722.000 de lei -pe înţelesul tuturor peste 17 miliarde de lei (vechi). Un fleac, ce mare lucru, dacă ne gândim la câte măreţe proiecte a reuşit puterea locală să ducă până la capăt şi cât vor avea de câştigat Sinaia şi sinăienii de pe urma lor…

You may also like...

Leave a Reply