Supraevaluarea lucrărilor Urban SA şi risipirea banilor publici sau indolenţă?

procese verbale

Pentru ca Sinaia să-şi poată merita renumele de staţiune montană de nivel internaţional – aşa cum o descriu autorităţile locale cu regularitate în fiecare discurs public – e nevoie de eforturi conjugate în diverse direcţii, printre care şi salubrizarea localităţii. Bineînţeles că aceasta nu se poate realiza decât cheltuind bani publici! Curăţenia trotuarelor, străzilor şi a altor spaţii similare din oraş se face conform unui normativ. Acesta reglementează strict volumul de muncă şi banii care se plătesc de la bugetul local pentru astfel de prestări servicii. Societatea care se ocupă de acest gen de prestări de servicii în localitatea noastră este SC Grup Salubrizare Urbană SA. Se pare însă că în activitatea acesteia de curăţenie a străzilor şi trotuarelor – operaţiune, cel puţin teoretic, destul de complexă – au intervenit nişte probleme legate de anumite inadvertenţe privind numărul muncitorilor. Societatea de salubrizare întocmeşte periodic procese-verbale de recepţie a lucrărilor de întreţinere a străzilor. Acestea conţin volumul de lucrări care au fost executate! Din informaţiile pe care le avem se pare că există mari nepotriviri între volumul de lucrări raportat primăriei de către societatea de salubrizare, lucrări pentru care ar fi fost necesar un număr de muncitori calculabil, conform normativelor în vigoare şi numărul real de muncitori prezenţi la serviciu în data respectivă, aşa după cum reiese din foile colective de prezenţă. Spre exemplificare prezentăm o serie de cazuri concrete. În data de 1 noiembrie 2015 pentru volumul de lucrări raportate ca efectuate în procesul verbal al firmei de salubrizare adresat primăriei rezulta un necesar de 18,5 muncitori (8 ore pe zi), dar în realitate la lucru au fost prezenţi doar 7 oameni, ce au lucrat câte patru ore, pentru că era duminică. În concluzie în acea zi primăria a plătit din bugetul local un volum de muncă mare cât pentru încă 11,5 angajaţi în plus, care fizic nu au fost prezenţi la lucru pe teren! La fel, în data de luni 2 noiembrie 2015, în urma unor calcule similare rezultă că primăria a plătit pentru un volum de lucrări la care ar fi trebuit să fie prezenţi 26,5 oameni (opt ore), La lucru au fost prezente însă doar 11 persoane (opt ore), diferenţa de bani în plus de la buget pentru volumul de lucrări raportat rezultând evident! Lucrurile au continuat cam la fel şi în acest an. Astfel, vineri 8 ianuarie, la lucru au fost prezenţi conform pontajului un număr de 12 muncitori, dar societatea de salubrizare a raportat efectuarea unui volum de lucrări pentru care, conform procesului verbal, ar fi fost nevoie de 22,5 oameni. Un calcul simplu ne arată că primăria a plătit în acest caz cât pentru munca a încă 10,5 oameni, în plus! O poveste de acelaşi gen s-a petrecut şi duminică, 31 ianuarie 2016, când societatea a raportat primăriei efectuarea unui volum de lucrări pentru care ar fi fost nevoie 18,6 oameni. Conform pontajului, nu au fost prezenţi la serviciu decât 5 oameni, care au lucrat câte 4 ore, fiind duminică! Aşadar Primăria a plătit în plus lucrări pentru care ar fi fost nevoie de încă 16 muncitori. Miercuri, 10 februarie 2016, pentru lucrările menţionate ca efectuate în procesul verbal întocmit şi înaintat primăriei de către aceeaşi societate ar fi fost nevoie de 29,5 muncitori, dar, efectiv, pe teren s-au prezentat doar 8. Diferenţa plătită în plus de la primărie a fost, de această dată, pentru un volum de lucrări cât pentru încă 21,5 oameni! Ca ultim exemplu legat de aceste probleme vă prezentăm faptul că pentru ziua de 12 februarie 2016 societatea de salubrizare a raportat efectuarea unor lucrări pentru care ar fi fost necesari 43,5 muncitori, dar prezenţi la serviciu au fost doar 8. Rezultă o diferenţă considerabilă! Primăria a plătit în plus de la buget pentru lucrări la care era nevoie de încă 35,5 oameni. Iată deci, se pare că nu e o raritate ca primăria să plătească bani în plus de la bugetul local pentru anumite volume de lucrări, când, de fapt, lucrătorii nici măcar nu au ajuns fizic pe teren la locurile de muncă. Fiind vorba de banii sinăienilor şi de cifre nu tocmai neînsemnate, este firesc să ne întrebăm unde este cauza reală a acestor probleme? Cineva trebuie să răspundă pentru aceste sume plătite nejustificat din banii publici pentru lucrări neefectuate!Să credem oare că cei responsabili din primărie sunt neatenţi sau lipsiţi de profesionalism încât să achite orice factură le este pusă sub nas fără să verifice actele contabile? Pe de altă parte este curios cum cei de la firma de salubrizare greşesc la „nota de plată” numai în favoarea lor, paguba apărând întotdeauna în dauna bugetului local? Situaţia nu mai are mult şi frizează ridicolul! O să ajungem cumva ca în anecdota cu secretarul de partid disperat să-şi anunţe oamenii din subordine să oprească recoltarea legumelor. Agricultorii raportaseră o producţie atât de mare încât, după un calcul simplu, acum culegeau roadele câmpului din afara graniţelor ţării. Pentru că se raportase o cantitate uriaşă, care nu avea fizic cum să existe… E foarte grav dacă s-a ajuns la situaţii şi la atitudini de acest gen, când risipirea banilor publici, ai noştri, ai sinăienilor, parcă nici nu mai contează! Chiar îşi poate permite cineva să treacă cu vederea astfel de nereguli în actele contabile oficiale fără să se întreprindă verificări temeinice? În cazul în care există cumva inadvertenţe între actele şi datele pe care le deţinem şi le-am prezentat şi situaţia reală, suntem la dispoziţia celor de la societatea de salubrizare pentru a clarifica lucrurile.

You may also like...

Leave a Reply