Aleşii s-au întrunit din nou într-o şedinţă a Consiliului local

ordine de zi sedinta martie

Tocmai când începuse să ne fie teamă că al nostru executiv local s-a „dizolvat” în neantul politicii (sau a intrat în cine ştie ce vacanţă neaşteptată) acesta a trecut din nou la treabă, pentru ca viaţa oraşului să rămână într-un trend ascendent! În după-amiaza zilei de luni, 14 martie a.c., aleşii noştri s-au întâlnit din nou în sala de şedinţe de la sediul primăriei în cadrul unei şedinţe ordinare.

„CHESTIUNI ARZĂTOARE, LA ORDINEA ZILEI…”

După atâta pauză de la ultima manifestare de acest gen a celor ce conduc destinele urbei am crezut că agenda de lucru va fi una foarte încărcată, din pricina acumulării de proiecte de hotărâre care trebuie grabnic aprobate. Lucrurile n-au stat însă chiar aşa. Ordinea de zi n-a fost extraordinar de „stufoasă”, cuprinzând doar 19 puncte care au fost supuse aprobării de către membrii Consiliului local. Merită în schimb toată atenţia problematica cuprinsă în documentele prezentate. Au fost dezbătute proiecte de hotărâre privind cheltuirea banului public. La această categorie remarcăm nu unul, ci două acte normative prin care s-a luat decizia achiziţionării de servicii juridice externe pentru rezolvarea unor probleme specifice. Este cunoscut faptul că biroul juridic al aparatului administrativ sinăian este suprasolicitat, pentru că nu e prima dată când se recurge la astfel de soluţii care, trebuie să recunoaştem, nu sunt tocmai ieftine. Dar, dacă situaţia o impune… Concret, legat de această chestiune, este vorba de servicii juridice externe pentru consultanţă şi reprezentare juridică în dosarul şi la procesul ce va urma să se constituie în cazul SC Teleferic Prahova SA împotriva Dispoziţiei nr.48/10.02.2016. În cel de-al doilea caz este vorba despre soluţionarea dosarului nr.151/310/2016, care are ca obiect o plângere împotriva unei încheieri de carte funciară (Legea nr.7/1996). Şi de această dată majoritare pe ordinea de zi a şedinţei au fost anumite chestiuni legate de probleme imobiliare. Astfel, a existat un proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al oraşului, dar şi un act normativ privind exercitarea sau nu a dreptului de preempţiune al Consiliului local pentru cumpărarea unui imobil într-o clădire monument istoric, respectiv apartamentul nr.6 din Vila Filippo Dozzi. Totodată, vânzările de terenuri au făcut, la rândul lor, obiectul mai multor proiecte de hotărâre, dar au existat şi acte normative privind cesionări de terenuri şi schimburi de proprietate. Tot în cadrul acestei şedinţe au existat pe masa aleşilor locali unele proiecte de hotărâre ce reglementează diverse probleme de interes edilitar-cetăţenesc, asupra cărora ne vom îndrepta atenţia în ediţiile viitoare. În loc de încheiere trebuie să spunem că şi de această dată lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local s-au desfăşurat într-un mod exemplar, în bună înţelegere, armonie şi conlucrare şi s-au încheiat într-un timp record. Să ne mai mire oare faptul că nimeni nu a avut ceva de obiectat şi totul a mers ca pe roate?

You may also like...

Leave a Reply