Dacă nici din lecţiile mult prea aspre şi cumplite nu învăţăm nimic… Zbateri disperate prin hăţişul birocraţiei?

După tragedia petrecută acum câteva luni la Clubul Colectiv din capitală s-au schimbat datele problemei în ceea ce priveşte măsurile de securitate obligatorii pentru cazurile de incendiu în diverse unităţi economice. Acest lucru trebuia să se petreacă mult mai devreme, dar, la noi, până nu se întâmplă o nenorocire nu ne învăţăm minte şi nu se schimbă nimic! Uneori nici chiar după aceea, sau foarte târziu…
Ceea ce nu s-a schimbat încă sunt mentalităţile retrograde, de care nu e sigur nici măcar că vom scăpa vreodată! Birocraţia feroce este una dintre ele, care se constituie într-o piedică de netrecut în multe situaţii, chiar şi atunci când anumite probleme sunt de maximă importanţă şi mai ales urgenţă! Un asemenea lucru se petrece şi în cazul agenţilor economici de profil din Sinaia, a căror activitate se supune autorizării ISU. Aceştia trebuiau, conform noilor prevederi ale Regulamentului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în oraşul Sinaia să depună la dosarul de autorizare o autorizaţie de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. În ultima şedinţă a Consiliului local aleşii noştri au votat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în oraşul Sinaia. Prin acest act normativ se amână termenul de depunere a autorizaţiilor respective până la 31 iunie 2016, pentru că acestea trebuiau, de fapt, depuse până la 31 martie. După cum aflăm din raportul de specialitate întocmit pe marginea acestui proiect de hotărâre problema este din nou birocraţia. Oricum, e folosit un termen mult mai elevat, şi anume „suprasolicitare“. În momentul de faţă ISU nu mai pridideşte cu eliberarea autorizaţiilor fiind, în acelaşi timp, sufocat de reclamaţiile agenţilor economici care nu mai au voie să funcţioneze fără noua autorizare! Acum sunt prevăzute reguli mult mai stricte pentru paza împotriva incendiilor, ceea ce nu e deloc rău! Rău este că ne împotmolim în birocraţie… Până la noul termen când vor trebui depuse aceste autorizaţii unităţile economice vor funcţiona în baza unei Declaraţii pe propria răspundere. În plus de asta încă aşteptăm ca preşedintele ţării să promulge actul normativ prin care se prelungeşte termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. În cazul unui eveniment nedorit rămâne să vedem cât de eficientă va fi măsura provizorie a declaraţiei pe propria răspundere. Un singur lucru este cert, şi anume acela că ne bâlbâim şi împleticim prea tare din cauza acestor mentalităţi retrograde dintre care, aşa cum am mai spus, cea a hăţişului birocratic este la loc de frunte.

You may also like...

Leave a Reply