Candidatul PNL la Primăria Comarnic, ing.Mircea Costin Cocă – omul faptelor concrete făcute cu suflet – luptă din răsputeri să salveze fondurile europene destinate lucrărilor edilitare neterminate

DSCN3466

 

Argumente şi istorie:
La întrebarea noastră din interviul cu persoana domnului primar interimar, ing.Mircea Costin Cocă, (publicat zilele trecute şi intitulat „Un om, dacă ajunge primar, oraşul va avea de câştigat”) privind „sumele pierdute de administraţia locală din fondurile europene pentru anumite lucrări ce ne puteţi spune?”, răspunsul a fost cam evaziv, ca să spunem aşa. „La nivelul oraşului Comarnic s-a derulat în cadrul Programului Operaţional Regional, un program integral. Acest program integral constând în modernizarea a treisprezece tronsoane de drum şi realizarea unui „Centru de afaceri”, lucrări nefinalizate până la sfârşitul anului 2015, s-a suprapus cu cel de reabilitare a sistemului de canalizare. Astfel nu s-au mai putut efectua toate lucrările aprobate pe fonduri europene accesate de primărie”.
***
La acest răspuns, cetăţeni din cadrul oraşului democratic în slujba cărora ne aflăm, vor să punem „o lupă” pe aceste fonduri europene care să „focalizeze” mai adânc ce „dedesubturi” sunt aici, despre ce sume este vorba. Şi pe bună dreptate. Pentru trecerea prea uşor peste acest subiect, destul de important pentru viaţa acestui oraş, încercăm astăzi să vă aducem noi date mai amănunţite.
***
De aceea i-am deschis din nou uşa primarului interimar care, împreună cu domnişoara Gabriela Ciusă – consilier, (Şef Departament Dezvoltare Locală, Investiţii şi Licitaţii) ne-a documentat cu actele în faţă că s-au depus cereri de finanţare la Ministerul Direcţiei Regionale şi Administraţiei Publice în 2010 pentru finanţarea următoarelor proiecte: modernizarea unor tronsoane de drum; modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Ghioşeşti, Poiana, Vatra Sat şi Podu Lung; realizarea unui „Centru de afaceri”
***
(auzi dumneata, o asemenea construcţie în oraşul Comarnic! De fapt, efectuarea unor reparaţii capitale prin modificarea acoperişului, lucrări de rezistenţă şi recompartimentări etc. a fostului Cinematograf Popular Comarnic transferat, cândva, prin strădania fostului consilier Ion Drăgănescu – fie-i ţărâna uşoară!, din Administraţia Naţională a Cinema-tografelor, în domeniul public şi privat al Consiliului local. Poate că e bine, zicem noi, în ciuda legii care stipulează că numai peste cinci ani acesta ar putea fi un „Centru Cultural” în locul actualei Case de Cultură care, încet, încet, datorită alunecărilor de teren, o „ia la vale”. Iar şeful acesteia, pe lângă faptul că numai cultură nu face, este arhivar, iar pe timpul fostului primar mai era şi administratorul Pieţii Comarnic, preşedintele „Asociaţiei de Înfrăţire Savigny-le-Temple“ cu oraşul Comarnic. Se mai zvoneşte ferm, noi nu ne asumăm această vorbă, cum că mai distribuia la diverşi cetăţeni nişte rucsacuri militare cu diverse alimente date de către primărie celor săraci. Organele abilitate trebuie să cerceteze şi să lămurească lucrurile acestea pentru a nu mai aplana suspiciunile ca şi în cazul materialelor rezultate din demolările fostului cinematograf şi al cărui acoperiş fusese reparat, nu de multă vreme, ca la carte. Repetăm, reporterul se delimitează de aceste zvonuri care circulă prin oraş dar n-ar strica un gram de lumină aruncat asupra acestora ca lumea în sfârşit să se lămurească).
***
Scuzaţi-ne această acoladă, dar ea trebuia menţionată de ceea ce s-a mai întâmplat prin administraţia locală…. Să continuăm cum au decurs mai departe derularea fondurilor europene accesate, fapt pentru care dăm cuvântul celor abilitaţi să o facă. „Acestea, adică proiectele pomenite mai sus şi rămase la stadiul de cereri de finanţare, cum le-am menţionat mai înainte, au fost prinse în Programul Operaţional Regional 2007-2013 implicit cu fonduri europene. S-au semnat de către primărie contractele de finanţare, la data de 16.02.2012, durata de implementare fiind până la sfârşitul anului 2015. După semnarea contractelor au fost iniţiate procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice necesare pentru ducerea la bun sfârşit a acestor proiecte. Aceste achiziţii au constat în servicii de publicitate, de consultanţă, serviciu de audit financiar, execuţia lucrărilor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului şi supervizarea acestora de către dirigintele de şantier. După încheierea contractelor de lucrări prin aplicarea procedurii de cereri de ofertă, au fost demarate lucrările obiectivelor, repetăm: realizarea unui „Centru de afaceri” şi modernizarea unor tronsoane de drum. Ţinem să precizăm că primăria s-a aflat în imposibilitatea de a demara lucrările pe toate amplasamentele prevăzute în proiecte, din cauza suprapunerii cu proiectul CL6 „Extindere reţeaua de canalizare în oraşul Comarnic”, proiect finanţat tot cu fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial derulat de Hidro Prahova, în parteneriat cu Consiliul Judeţean (“unde „moş” Mircea Cosma – preşedinte, stătea adiba, că năravul din fire n-are lecuire“). Lucrările de canalizare le-au câştigat firmele: Grossman Engineering SA – asociat şi SC Euroconstruct Trading 98 SRL Bucureşti. Din cauza întârzierii lucrărilor de canalizare nu au putut fi finalizate la termen, adică la 31.12.2015 în aceste condiţii, la întocmirea bugetului local pentru anul 2016, au fost alocate sume pentru continuarea uor lucrări pe care le vom exemplifica mai încolo. Vă rog să ne suportaţi şi această acoladă spre justa dumneavoastră informare, dragi cititori.
***
Se ştie că imediat după 1990 n-am fost în stare să aplicăm punctul 8 de la Timişoara prin care activiştii şi securiştii nu aveau voie să facă parte din organele alese ale ţării. Atunci activiştii din partidul comunist „au tăbărât” buluc peste noi manipulându-ne cu televizorul şi cu micile „atenţii” pe care le primeam în alegeri, au făcut ca eşaloanele de partid PCR (unul şi doi) să preia frâiele, adică averea ţării, aproape în întregime. Au privatizat fabrici şi uzine pe lucruri de nimic însuşindu-le nişte oameni de-ai lor ce le dădeau ceva peşesuri. Ne-au lăsat la voia întâmplării pe cei mulţi. Au distrus agricultura ţării printr-o împroprietărire aiurea care nici astăzi nu s-a terminat. Aleşii, bineînţeles, că unii dintre ei, au făcut averi de miliarde euro şi pe care i-a trecut graniţa, în diferite offshoruri, după ce şi-au construit aici vile de vacanţă şi palate. Nu aveam cum să împiedicăm acest dezastru în care suntem astăzi din moment ce noi am votat douăzeci şi sase de ani, cu stomacul, şi nu cu capul.  Ne trezim astăzi că vorbim singuri, că vorbim până ne doare gura mirându-ne ce străvezie ne este bucata de pâine. Au apărut firme prin care s-a prădat ţara, în bună măsură, datorită baronilor locali împânziţi peste tot, bine păziţi de unele servicii care şi ele îşi „trăgeau”, la rândul lor, partea. Să ne oprim aici cu o istorie ce nu ne face cinste! Norocul nostru! Însă trebuie să-l conştientizăm că, în sfârşit, au venit americanii care după atâţia ani de democraţie încearcă să ne „dea lecţii“. Nici marii Europei din UE, în care suntem, nu continuă să fie cu ochii pe noi pentru că ei au nevoie de legi şi parteneri necorupţi cu care să facă afaceri. A apărut DNA-ul! Dar ce păcat că el nu poate să fie votat! Justiţia ar trebui să elimine din rândul ei pe cei care se lasă mituiţi şi să le confişte averile ilicite acelor şpăgari ai ţării „bine înfipţi” în scaunele sistemului…
De aceea alegerile de acum „locale şi parlamentare“ sunt de o importanţă capitală pentru ţară, deoarece după cum am văzut se schimbă vremurile. În acest context, de care nicidecum nu trebuie să fim mândri, au apărut şi două firme să execute lucrările de canalizare în oraşul Comarnic. Ele se numesc SC Grossman Engineering SA asociat cu SC Euroconstruct Trading 98 SRL în care preşedintele judeţului, ing. Mircea Cosma şi ing. Iulian Herţeanu- cumnatul lui Victor Viorel Ponta au fost depistaţi de DNA că au „jecmănit” o parte din finanţele acestei lucrări, fiind acum într-un prea lung proces de soluţionare.
***
Ne întrebăm firesc ce-a făcut primăria în acest sens, când lucrările s-au suprapus? Din relatările specialiştilor din primărie reiese că firma Euroconstruct Trading 98 SRL, rămasă mai „uşoară” după ce ing.Iulian Herţeanu, preşedintele firmei asociate SC Grossman Engineering, a fost surprins de DNA că şi-a însuşit o bună parte din banii europeni alocaţi pentru această lucrare, a trecut la prelungirea termenelor de execuţie. A făcut 6-7 acte adiţionale cu Hidro Prahova – beneficiar, prin care s-au prelungit termenele execuţiei, Primăria fiind în imposibilitate în a executa lucrările de modernizare a drumurilor. La Hidro Prahova – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunicară Management Apa, director ing. Marius Preda, împreună cu Consiliul Judeţean, au făcut numeroase comandamente, dar la care Primăria n-a fost invitată. În schimb, administraţia locală a făcut multe comandamente locale, cu toate părţile implicate în aceste lucrări, susţinând prioritatea acestora. Dar nu s-a ţinut cont de ele. Câteodată la aceste comandamente locale participa un singur reprezentant de la Consiliul Judeţean, care are 83% din capitalul Hidro Prahova. Valoarea totală estimată a contractelor de lucrări a fost de 16.939.626 lei noi fără TVA. După aplicarea normelor procedurale, conform OG 34/2006, contractele de lucrări au valoarea de 11.505.764,30 lei noi fără TVA. Valoarea lucrărilor efectuate şi decontate până la 31 decembrie 2016 este de 4.152.236, 63 lei noi fără TVA, iar suma rămasă pentru lucrările neefectuate este de 7.353.527,67 lei noi fără TVA, fonduri pe care primăria nu le are. Dacă lucrările nu se realizează, primăria trebuie să restituie fondurile europene în valoarea menţionată mai sus bani pentru care se încearcă a se efectua credite, ori a accesa alte fonduri europene şi pentru care acum se fac demersuri. Părerea noastră este că atunci când s-a văzut că acest constructor nu respectă în nici un fel graficul de execuţie, primăria, unde „staroste” era Botoacă, trebuia să dăm firmele în judecată, mergând până în pânzele albe, dacă nu i se dădea dreptate. Adică până la CEDO (chiar dacă i se zbârlea cele câteva fire rămase pe capul baronului Cosma, n.r.).

Întrebare:
Domnule primar interimar, s-au pierdut sumele aferente acestor lucrări din fonduri europene? Mai sunt şanse ca ele să fie alocate pentru lucrările rămase de executat?

Răspuns:
La 31.12.2015 s-au pierdut aceste fonduri europene necesare finalizării în valoare de 7.353.527,67 de lei noi fără TVA, vina având-o, accentuez, SC Hidro Prahova care prin firma SC Grossman Engineering SA asociat cu SC Euroconstruct Trading 98 SRL Bucureşti nu a putut finaliza în termene lucrările de canalizare, în decembrie 2015. Menţionez faptul că din bugetul local s-au aprobat a se cheltui următoarele sume:
– 6,7 miliarde lei vechi pentru lucrările de la „Centrul de afaceri”;
– 11 miliarde de lei vechi pentru unele tronsoane şi porţiuni de drum.
Între timp s-a stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului decalarea de finalizare a lucrărilor pentru 2016 localităţi ale ţării până la 30.06.2016 cu fonduri din bugetele locale. Noi, prin Consiliul local, nu am putut emite o hotărâre pentru alocarea de sume necesare finalizării lucrărilor rămase de executat, deoarece bugetul oraşului Comarnic pe anul în curs, nu suportă acest lucru. În data de 12.04.2016 am fost invitat de M.D.R.A.P. la o conciliere pentru rezilierea contractelor şi returnarea sumelor primite cu care eu nu am fost de acord, motivând că nu suntem noi de vină şi propunând un termen de finalizare până la 30.06.2016, la fel ca toate localităţile prinse în OUG. Mai mult decât atât, în perioada următoare voi face demersuri, repet, pentru susţinerea financiară a lucrărilor rămase de executat, prin iniţierea unui credit acoperitor. Sau demersuri la Ministerul Fondurilor Europene pentru alocarea tuturor sumelor rămase pe alt fond european pe perioada 2014-2020. În cazul în care voi fi nevoit să returnez sumele voi acţiona în instanţă pe cei vinovaţi. În rezumat, având în vedere suprapunerea acestor două mari proiecte, s-a hotărât într-un comandament, în perioada 2012-2013, începerea mai întâi a lucrărilor de canalizare. Durata acestor execuţii s-a prelungit foarte mult datorită neseriozităţi constructorului care a subcontractat succesiv, noi, primăria, fiind în imposibilitate de demarare a lucrărilor pe care le aveam de executat cu fonduri europene. Adică modernizarea tronsoanelor de drum menţionate mai sus şi a „Centrului de afaceri”.
***
Iertaţi-ne, dar v-am relatat câte îmbârligături s-au făcut în Comarnic pentru ca unii să se îmbogăţească peste noapte.

You may also like...

Leave a Reply