Lista finală cu ordinea de prioritate a chiriaşilor care au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari

Prin Dispoziția primarului nr.117/2016 s-a constituit o comisie de rezolvare a contestațiilor depuse ca urmare a afișării listei cu ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari. Urmare a analizării contestațiilor depuse și a faptului că la egalitate de punctaj are prioritate solicitantul cu vârsta cea mai înaintată lista cu ordinea de prioritate s-a modificat conform celei publicate alăturat.

anexa lista chiriasi

You may also like...

Leave a Reply