De proiecte şi iniţiative care mai de care de valoroase nu vom duce niciodată lipsă! Turismul sinăian e fascinant! Dar asta numai pe hârtiile care zac prin dosarele prăfuite din sertarele aleşilor…

Iată, avem încă o dată în plus dovada, dacă mai era nevoie de aşa ceva, că mai marii noştri cunosc bine lecţia teoretică în ceea ce priveşte rolul covârşitor pe care-l are turismul. Şi nu numai pe plan local, pentru progresul Sinaiei, dar chiar pe plan naţional! În schimb, la noi, cu practica e ceva mai greu. Mai bine spus cu pusul în practică a tuturor minunăţiilor care apar descrise prin documentele administraţiei noastre locale…

NE SPETIM TOT PROMOVÂND TURISMUL SINĂIAN

Trecem peste povestea cu înfiinţarea noului centru de promovare turistică din parc şi închiderea (ca firească rezultantă sau…?) celui de lângă sediul primăriei. Acum e vorba de ceva mult mai „adânc“! Povestea începe în 2014, atunci când, într-una din şedinţele Consiliului local, aleşii au mandatat prin votul lor un proiect de hotărâre iniţiat de (pe atunci nesuspendatul din funcţie!) primar sinăian. Era vorba de „participarea Oraşului Sinaia la constituirea Asociaţiei „CENTRUL DE TURISM ŞI PROMOVARE SINAIA“ şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului asociaţiei“. După cum rezultă din raportul de specialitate întocmit de specialiştii din primărie această nouă iniţiativă este consecinţa directă a nevoii acute de identificare şi promovare a potenţialului turistic din zona noastră. Şi nu oricum, ci luat ca un întreg unitar, plecându-se atât de la realitatea din teren, cât şi ţinându-se cont de dimensiunile afacerilor din domeniu. Seamănă, într-un fel, cu o activitate de… binefacere pentru eforturile singulare de promovare ale proprietarilor de unităţi turistice. Căci acestea singure ar fi insuficiente şi n-ar putea avea impact. Şi, iată, puterea locală s-a hotărât să-i ajute prin această asociaţie. Atâta condescendenţă chiar că ne lasă cu gura căscată. Trebuie să recunoaştem ce-i drept că în ceea ce priveşte identificarea potenţialului turistic avem specialişti de marcă atunci când vine vorba de terenuri pretabile pentru pensiuni, concesionabile la „anumite“ preţuri „unora sau altora“… Ţelurile propuse de asociaţie sunt nobile! Aceasta are un scop bine determinat. Dacă l-ar şi atinge practic, fie şi într-o foarte mică măsură, iar totul n-ar fi decât pură teorie, atunci atât oraşul cât şi mulţi întreprinzători sinăieni ar avea de câştigat. Asta pentru că vorbim despre „dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului în Sinaia, în totalitatea multiplelor sale forme şi acordarea suportului necesar (…) de dezvoltare a turismului sinăian“. Aşa nişte iniţiative, jos cu pălăria! Puterea locală, chiar în 2014 când s-a decis înfiinţarea acestei asociaţii, a şi făcut primii paşi în sprijinirea agenţilor economici din turism în sensul dezvoltării durabile prin introducerea unor taxe (care s-au dovedit ilegale) şi i-a băgat pe unii în faliment, iar pe alţii i-a făcut să simtă că le-a zburat glonţul pe la tâmple. Acum suntem în 2016. Ar fi foarte interesant pentru opinia publică şi pentru cei implicaţi în activităţi economice legate de turism să afle concret care au fost rezultatele acestei asociaţii în cei doi ani de la înfiinţare? Ce-au avut de câştigat agenţii economici, cu ce s-au bucurat sinăienii de pe urma acestei iniţiative şi cum a prosperat oraşul din punct de vedere al dezvoltării durabile?

DSCN0067

You may also like...

Leave a Reply