Direcţia juridică din primărie nu mai pridideşte cu munca! Bani publici să fie, că servicii juridice externe berechet!

Dacă e să facem o ierarhie a lucrurilor pentru care se cheltuiesc din greu banii publici cu siguranţă floricelele care împânzesc spaţiile verzi din Sinaia se află pe un loc fruntaş. Vine tare din urmă capitolul privind „achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi /sau de reprezentare de către Oraşul Sinaia / Primăria Oraşului Sinaia, Consiliul local al oraşului Sinaia, pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac”. Ca dovadă în acest sens stau cele două proiecte de hotărâre dezbătute de aleşii noştri în ultima şedinţă a Consiliului local care au ca subiect această temă. După cum am constatat de-a lungul ultimilor ani serviciile juridice achiziţionate de către primăria noastră se ridicau la un înalt nivel calitativ, fiind asigurate de firme de avocatură de prestigiu. Vorba aceea, suntem prea săraci să ne cumpărăm lucruri ieftine! Mai mult decât atât, conducătorii urbei ţin neapărat la „punctele lor de vedere” şi, din câte am văzut, nu suportă nici măcar să fie contrazişi darămite să piardă cine ştie ce procese şi să rişte să fie arătaţi cu degetul că nu sunt destul de „puternici” pentru locul pe care îl ocupă în administraţia locală. În raportul de specialitate al acestor proiecte de hotărâre scrie negru pe alb şi motivul principal care a dus la achiziţionarea acestor servicii juridice externe. Departamentul juridic din primărie are un volum de lucru atât de mare încât acesta nu-i poate face faţă, şi aşa riscând să se extenueze de-atâta muncă. Asta pentru că trebuie să asigure consultanţă juridică pentru toate departamentele din întâiul for legislativ al oraşului, să dea atât avize consultative, cât şi pentru întocmirea de contracte, să se ocupe de Comisia de specialitate întocmită în baza legii 10/2001, să întocmească cereri de chemare în judecată, întâmpinări, apeluri, recursuri… Şi câte şi mai câte altele! Pentru că am dat doar câteva exemple căci ne-ar trebuie ditamai spaţiul tipografic pentru a înşira întreaga listă de îndatoriri specifice pe care le are pe cap de rezolvat departamentul respectiv din primărie. Bref: de această dată este vorba de achiziţionarea de servicii juridice pentru nişte chestiuni atât de importante, pe atât de interesante. În primul caz discutăm despre un proces în care este vorba de dosarul nr.1028/P/2015 în care reclamant este Direcţia Silvică Prahova prin Ocolul Silvic Sinaia şi Primăria oraşului Sinaia prin (…) şi reprezentant legal în calitate de făptuitor şi beneficial proiect Amenajare drum nou Cota 1400. Conflictul a intervenit din pricina faptului că prin amenajarea drumului în cauză s-a produs o reducere a suprafeţei fondului forestier (art.16 al.1. lg.46/2008). Cel de-al doilea proiect de hotărâre prin care s-a decis cheltuirea banilor pentru achiziţionarea de servicii juridice externe are în vedere promovarea de apărări sau căi de atac pentru dosarul nr.7204/105/2015. Acesta are ca obiect conflictul iscat datorită faptului că la primărie a fost înregistrată o cerere de chemare în judecată formulată de salariaţii acestei instituţii (personal contractual şi funcţionari publici). Nemulţumirile au fost legate de drepturile salariale, situaţia care a generat un conflict de interese între angajaţi şi primărie. Şi pentru că legea prevede că primarul poate să fie reprezentat de un avocat, atunci îl plătim din bani publici. Plătim, plătim, plătim…

You may also like...

Leave a Reply