COMARNIC! Situaţia financiară dobândită, un măr otrăvit!

Supun atenţiei dumneavoastră un subiect de interes public care s-a aflat pe ordinea de zi a Consiliului local al oraşului Comarnic în şedinţa ordinară din 30.08.2016: contractarea unui împrumut în valoare de 6.500.000 lei în vederea unei finantari interne. Expunerea de motive a primarului oraşului Comarnic privind contractarea unui împrumut în valoare de 6.500.000 lei cu următoarele destinaţii:
– Deoarece proiectele cu finanţare europeană derulate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 nu au fost finalizate, suma de 4.548.482,78 lei trebuie returnată.
– Totodată, pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de investiţii “Realizarea unui Centru de afaceri în oraşul Comarnic” şi “Modernizarea unor tronsoane de drum din oraşul Comarnic”, este necesară suma de 1.911.517,22 lei.

Raportul de specialitate a vizat expunerea de motive a primarului oraşului Comarnic privind contractarea unui împrumut în valoare de 6.500.000 lei cu următoarele destinaţii: suma de 4.548.482,78 lei necesară restituirii sumelor primite în cadrul următoarelor contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1:
– Contract 2852/16.02.2012 pentru proiectul “Realizarea unui Centru de afaceri din oraşul Comarnic”, suma care trebuie returnată = 790.478,52 lei
– Contract 2853/16.02.2012 pentru proiectul “Modernizarea unor tronsoane de drum din orasul Comarnic”, suma care trebuie returnată = 3.217.036,48 lei
– Contract 2854/16.02.2012 pentru proiectul “Modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Ghioşeşti, Vatra Satului, Poiana şi Podul Lung din oraşul Comarnic”, suma care trebuie returnată = 540.964.78 lei. Un lucru este evident, Uniunea Europeană ne-a oferit fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii locale (drumuri cu precădere). Factorii de decizie din Comarnic au tratat cu superficialitate mâna întinsă şi şi-au bătut joc de bani, de drumuri, de localitate. În loc de gratis plătim dublu lucrările efectuate. Trebuie menţionat că administraţia liberală a beneficiat de majorităţi zdrobitoare (primar + 13 consilieri, din 17) în ciclurile electorale 2008-2012; 2012-2016. N-au nicio scuză. În urma discuţiilor cu edilii vecini, am aflat că la Breaza a fost o situaţie similară (proiecte europene nefinalizate până la 31 decembrie 2015), ca cea de la noi. Ei au reuşit să-şi ducă termenele de execuţie ale proiectelor în 2018. La noi nu s-a putut. Menţionez că la 6.500.000 lei credit se adaugă dobânzi calculate în funcţie de rata inflaţiei, cumulate cu rate lunare care vor fi achitate în 15 ani (180 luni). Pentru a avea o percepţie concludentă, vă prezint câteva informaţii interesante referitoare la situaţia financiară a oraşului Comarnic.
– împrumut BCR = 319.594,41 euro, conform balanţă verificare la 30.06.2016, cont 162 credite bancare pe termen lung, cont curent + viitor, parte dintr-un credit de 494.547.77 euro, contractat în anul 2011, perioada de rambursare fiind de 10 ani, echivalent 1.550.000 lei, la 30.06.2016;
– plăţi restante = 551.601 lei, conform Plăţi restante, Anexa 30 cod 40, la 30.06.2016;
– cheltuieli de funcţionare şi dezvoltare = 7.507.363 lei, conform execuţie la 30.06.2016;
– venituri realizate = 8.897.486 lei, conform execuţie la 30.06.2016.
Noua administraţie a oraşului Comarnic, constituită în urma alegerilor locale din 5 iunie, porneşte la drum cu o datorie aproximată de 9-10 milioane lei, datorie compusă din împrumuturi, dobânzi, cofinanţări şi plăţi restante. Concluzia rezultată e dureroasă: prin proasta gestionare a proiectelor pe fonduri europene, a resurselor în general, edilii liberali au risipit cu nonşalanţă BANUL comunităţii locale, PROTEINA care ne poate ridica de la pământ.

Centru de afaceri (poza 2)  Centru de afaceri (poza 6)

You may also like...

Leave a Reply