ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a HCL nr. 175/31.08.2016, Primăria Oraş Buşteni cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 91, jud. Prahova, organizează în data de 03.10.2016, ora 12,00 licitaţie publică cu strigare în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 598 mp, pentru amenajare parcare, situat în Buşteni, str.Urlătorii fn.

Data limită de depunere a ofertelor este 03.10.2016, ora 11,00 la sediul Primăriei.
Preţul de pornire la licitaţie este 20 euro / mp +TVA
Taxa de participare ( cheltuieli de instituire) la licitaţie este 500 lei
Preţul caietului de sarcini este 200 lei.
Garanţia de participare 1.196 euro, calculat în lei, la cursul BNR din data plăţii.
Documentaţia de licitaţie se poate procura de la sediul unităţii, în perioada 15.09.2016- 26.09.2016, zilnic între orele 09,00 – 14,00; în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru derularea licitaţiei, aceasta se va desfăşura în termen de 10 zile, respectiv în data de 13.10.2016, ora 12,00. Pentru această fază a licitaţiei caietele de sarcini se pot procura în perioada 04.10.2016-11.10.2016.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare la aceasta se pot obţine la:
 Telefon 0244 / 322005, serv. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
 Fax 0244 / 320752
 E-mail : primabus@yahoo.com

You may also like...

Leave a Reply