Asocierea micilor crescători de animale, condiţie esenţială pentru accesarea subvenţiilor pe păşuni

Numele localităţii noastre, Comarnic, e legat incontestabil de oierit, de creşterea animalelor, ocupaţie prezentă pe aceste meleaguri încă din secolul XV. Sâmbătă, 17 septembrie 2016, la Casa de Cultură Comarnic, a avut loc o întâlnire între trei componente importante ale comunităţii noastre locale: Primăria Comarnic (reprezentată de primarul Sorin Popa şi viceprimarul Mihai Savu), Asociaţia Crescătorilor de Animale şi Păsări Pleşuva (reprezentantă de preşedinte Carmen Oancea) şi mici crescători de animale (Plumb Ion, Brânzi Florin, Savu Ion, Făcăleţ Ştefan, Mitrea Ion, State Simona, Panţuru Constantin, Cojocaru Constantin, Oancea Vasile, Stoian Vasile). Scopul acestei întâlniri: indentificarea posibilităţii asocierii micilor crescători de animale, închirierea păşunilor, accesarea de la Apia a subvenţiilor pe teren (suprafaţă), creşterea nivelului de trai al crescătorilor de animale şi al tuturor cetăţenilor oraşului. Vă prezint câteva informaţii tehnice, utile pentru realizarea unei vederi de ansamblu, privind resursele naturale de suprafaţă ale oraşului Comarnic. Teritoriul administrativ al oraşului Comarnic are o suprafaţă de 8.997 ha din care: 3.842 ha suprafaţă agricolă după modul de folosinţă din care: 79 ha teren arabil, 1.640 ha păşuni, 1.735 ha fâneţe, 388 ha livezi şi pepinire; 4.637 ha păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 70 ha ape şi bălţi, 448 ha alte suprafeţe. Discuţiile au fost animate constructiv, fiind axate pe dificultăţile cu care se confruntă micii crescători de animale, şi anume: lipsa locurilor de păşunat, lipsa apei necesare hidratării animalelor, apariţia unor decizii hilare (oile locuitorilor din Comarnic transferate pentru păşunat la Talea, Sinaia şi Cornu). Mihai Savu, viceprimarul oraşului Comarnic, la rându-i important crescător de animale (cornute mari), a intervenit frecvent în discuţie, precizând că lipsa unor contracte privind închirierea păşunilor localităţii încheiate între Primărie şi crescătorii de animale au determinat situaţii tensionate între aceştia, suprapunerea animalelor pe păşuni, momente neplăcute, stres. Mihai Savu a prezentat informaţii utile interlocutorilor, şi anume: în acest moment avem 1.100 ha de păşune neînchiriate, suprafaţă încadrată ca izlaz, situată în Gâlmeia, Podu-Lung, Bodovanul, Mezdrea, Belia, Răzoare. Aceste păşuni au statut legal incert, nu sunt cadastrate, au mărăcini pe ele şi sunt neîngrijite. Crescătorii de animale au convenit că în momentul în care vor intra în posesia acestor păşuni (prin închiriere) vor curăţa păşunile, vor identifica surse de apă, vor aduce pasiunile în stadiu normal de exploatare. Când ai un lucru al tău ţii la el, te ataşezi de el, ai grijă de el. Doamna Carmen Oancea, specialist de valoare în domeniul zootehniei, a prezentat micilor crescători şi oficialităţilor oraşului informaţii extrem de utile acestui sector de activitate. Asociaţia domniei sale a avut reuşite deosebite, concretizate prin proiecte similare cu cel ce se doreşte la Comarnic, la Secăria şi Vatra Doftanei. Primarul localităţii, Sorin Popa, a intervenit în dialog făcând apel la unitatea oamenilor, la solidaritate în faţa problemelor apărute, la coeziune umană în faţa provocărilor care ne aşteaptă. De asemenea, a reliefat necesitatea identificării unor branduri locale cu care să scoatem Comarnicul în lume, branduri din domeniul zootehniei (brânza de burduf de Comarnic, de exemplu) care să poarte pecetea autenticităţii locale, confirmarea că suntem prezenţi pe aceste meleaguri de cel puţin 600 de ani. La final s-a stabilit un parteneriat local strategic între micii crescători de animale – Asociaţia Crescătorilor de Animale şi Păsări Pleşuva – Primăria Comarnic. Crescătorii de animale vor parcurge în continuare următoarele etape:
– în luna decembrie 2016, solicitanţii de păşuni vor depune cerere la Primărie în care vor specifica: numărul de animale cu care porni activitatea în ianuarie 2017, locul unde vor păşune (Ghioşeşti, Vatra Sat, Podu Lung).
– se vor înscrie în Asociaţia Pleşuva, urmează licitaţia (conform prevederilor legale în vigoare), vor intra în posesia păşunilor (păşuni încărcate cu animale conform normativelor de specialiate), vor accesa subvenţiile pe suprafaţă. Întâlnirea a fost pozitivă, plină de speranţă. Urmează alte întâlniri în regim de urgenţă în acelaşi format în cartierele oraşului. Toţi micii crescători de animale din Comarnic trebuie să beneficieze de subvenţii pe suprafaţă, condiţia esenţială (confirmată în timp atât pe plan mondial, cât şi în vecinătatea noastră apropiată, exemplu concludent localitatea Secăria) este ASOCIEREA. Singur ai şanse puţine de supravieţuire sau deloc!

Poza 2 (crescatori de animale)

You may also like...

Leave a Reply