Cum o mai duc caii de la Sinaia?

În 7 octombrie 2004, a apărut în Monitorul Oficial cu nr. 912, legea 393 privind Statutul aleșilor locali. O lege necesară și foarte importantă, pentru că precizează multe dintre neclaritățile Legii administrației publice, pe baza căreia funcționează primăriile, consiliile locale, județene, prefecturile. Un articol extrem de interesant al Legii 393 este Art 15, unde se spune așa:

Art. 15
(2) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
f) punerea sub interdicție judecătorească;
g) pierderea drepturilor electorale;
h) deces.

La Art. 16 se precizează că în toate cazurile, demiterea se face prin ordin al prefectului. Punctul d) al articolului 15 este de interes maxim pentru sinăieni, deoarece, așa cum se știe, primarul ales Vlad Oprea se află în imposibilitatea de a își exercita mandatul de aproape patru luni de zile, din pricina controlului judiciar sub care a fost pus în urma suspiciunilor de corupție. Căutând în site-ul portal.just.ro, unde sunt publicate absolut toate soluțiile date în toate dosarele deschise la toate instanțele din România, găsim că la data de 16 octombrie, Curtea de Apel Ploiești a constatat că măsura controlului judiciar este menținută pentru inculpatul Vlad Oprea și a decis începerea judecății în data de 4 noiembrie. Se prefigurează, așadar, posibilitatea ca primarul ales a treia oară de sinăieni, Vlad Oprea, să ajungă în situația de a nu-și putea exercita mandatul timp de șase luni consecutiv, întrând, astfel, sub incidența Art. 15 din Legea 393/2004. Căutând în Legea 215/2001, republicată în 2007, aflăm, la Art. 69. Al.2, că „Mandatul primarului încetează de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali”, ceea ce ne duce cu gândul la litera d) din Art. 15 mai sus citat. (Citiţi în ediţia tipărită)

You may also like...

Leave a Reply