Garda Naţională a Ucrainei pregăteşte la Sinaia, specialişti în domeniul montan

În perioada 10 – 28 octombrie a.c., la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, s-a desfăşurat Cursul de salvare-evacuare din mediul montan, la care au participat şi trei ofiţeri din cadrul Gărzii Naţionale din Ucraina, în baza proiectului „Întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale din Ucraina” încheiat de Jandarmeria Română şi Garda Naţională din Ucraina, cu finanţare din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe. Cursul, denumit în cadrul proiectului „Pregătirea cadrelor din Garda Naţională din Ucraina în domeniul structurilor montane şi misiunilor de intervenţie în mediul montan”, a urmărit consolidarea competenţelor profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice a procedurilor şi tehnicilor necesare executării misiunilor de intervenţie, evacuare şi acordare a primului ajutor medical de bază, persoanelor aflate în dificultate (blocate pe înălţimi, blocate în peşteri sau locuri înguste, rătăcite, surprinse de avalanşă sau în stare de hipotermie, blocate în mijloacele de transport pe cablu etc.).
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia este o instituţie militară de formare continuă, – unul dintre puţinele de acest tip din Europa şi singurul din Sud – Estul continentului – destinată să asigure formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii personalului operativ din structurile specializate subordonate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a personalului din celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii specifice şi a structurilor similare ale statelor cu care Jandarmeria Română sau Ministerul Afacerilor Interne au încheiate protocoale de cooperare şi colaborare, în domeniul tehnicilor montane: schi, alpinism, căutare-salvare-evacuare, acordarea primului ajutor de bază.

4  5 (1)  2 (2)

You may also like...

Leave a Reply