Deşi mai marii urbei nu se aşteptau, „viciile“ ascunse ale noii organigrame a primăriei au ieşit la iveală! Puterea locală preferă doar… subordonarea?

Ultima întâlnire plenară a aleşilor noştri locali s-a constituit într-o şedinţă de consiliu cu scântei, dar a cărei ordine de zi a cuprins chestiuni arzătoare pentru oraş. Cu siguranţă unul dintre proiectele de hotărâre de maximă importanţă pentru viitorul edilitar al urbei îl constituie cel iniţiat de Vlad Oprea (suspendat) care referire la aprobarea noii organigrame al aparatului de specialitate al primarului, precum şi a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local. În momentul de faţă acest act normativ nu a fost supus la vot întorcându-se pentru a fi revizuit şi remediate neregulile din punct de vedere legal care au intrat în alcătuirea sa. Unul din liderii opoziţiei sinăiene – consilierul local Gheorghe Vasile, s-a opus în mod firesc supunerii la vot a proiectului, constatând şi aducând la cunoştinţă celor de faţă că în cazul aprobării sunt încălcate prevederile Legii 215, privitoare la organizarea şi funcţionarea administraţiilor locale. Art.6, alin.2 al acestei legi prevede clar că între primarul unei localităţi şi Consiliul local respectiv trebuie să existe relaţii de colaborare. Lucru care nu apărea în noua schemă a organigramei cuprinse în respectivul proiect de hotărâre. Această situaţie trebuie să fie remediată, altfel pot apărea probleme consistente, chiar grave, la nivel decizional al edililor oraşului. Astfel, persoana aflată în funcţia de primar şi fiind la conducerea unei administraţii locale trebuie să aibă în relaţii de subordonare directă pe viceprimar şi pe administratorul public, timp în care cu Consiliul local trebuie să colaboreze în mod direct pentru ca să facem într-adevăr paşi pe calea democraţiei, să nu încălcăm prevederile legale şi să nu ne trezim cu un consiliu local legat de mâini aidoma unui subaltern ierarhic inferior. Aşteptăm, aşadar cu interes, modul în care autorităţile administraţiei locale vor înţelege să rezolve acceastă problemă şi să nu fim nevoiţi să vedem Sinaia suferind din punctul de vedere al unei mici prevederi care poate să răstoarne cine ştie ce „car mare” în plan edilitar.

You may also like...

Leave a Reply