Politicienii locali nu contenesc să ne uimească!

Uluitoarea apetenţă a puternicilor oraşului strict pentru zona centrală se confirmă o dată în plus, dacă mai era nevoie… Sume importante (uneori poate „prea“ importante!) de bani de la bugetul local, central sau din alte surse generoase sunt destinate cu predilecţie lucrărilor edilitare – urgente sau nu – care se execută prin centru sau în arealul apropiat acestuia fără nici cea mai mică ezitare, de parcă restul oraşului nici n-ar fi trecut pe harta Sinaiei în… intravilan! Iar această situaţie… …proliferează – cu insignifiante excepţii – cam de multă vreme, dacă nu cumva coincide chiar cu debutul actualei puteri locale la „cârma“ edilitară a oraşului nostru. Situaţia este atât de complexă, atât de greu de înţeles, încât nu puţini sunt aceia care se întreabă dacă nu cumva ne aflăm în faţa unui paradox? Politicienii puterii locale nu au avut, nu au, şi cu siguranţă nu vor avea niciodată alt interes decât să-şi păstreze funcţiile înalte şi poziţiile pe care le ocupă în ierarhia puterii! Pentru a-ţi vedea îndeplinit acest nobil scop nu au nevoie de altceva decât de votul sinăienilor! Firesc ar fi, într-o atare situaţie, să-şi îndrepte atenţia cu predilecţie spre zonele din oraşul nostru care se constituie – ca număr cât mai mare de cetăţeni cu drept de vot pe o suprafaţă cât mai redusă – în aşa numite „bazine electorale“, bineînţeles păstrând proporţiile atunci când utilizăm acest termen!

NEBĂNUITE SUNT „STRATEGIILE“ PUTERNICILOR ORAŞULUI!
Cartierul Platou izvor este, cu siguranţă, dacă nu cel mai mare, unul din importantele astfel de baine electorale din Sinaia! Însă dintr-un motiv care este greu de pătruns, întotdeauna această zonă, foarte dens populată, a fost considerată de politicienii puterii locale lipsită de interes pentru scopurile lor imediate sau pe termen lung!

You may also like...

Leave a Reply