Sinaia Forever a suferit din nou transformări importante în plan administrativ

Să nu vă miraţi, stimaţi cititori, de cât de bine arată acum oraşul sau de cât de ascendent merg treburile prin Sinaia în această perioadă! Explicaţia este mai simplă decât v-o închipuiţi: SC Sinaia Forever nu numai că funcţionează cu motoarele ambalate la maximum, dar acum trece şi printr-o importantă perioadă de transformări în planul structural intern! În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului local – desfăşurată „de îndată!“, căci aveam prea multe „cestiuni arzătoare, la ordinea zilei…“ – au fost dezbătute o serie de proiecte de hotărâre având ca protagonistă pe SC Sinaia Forever.

MODIFICĂRI ÎN BUGETUL SOCIETĂŢII

Unul din actele normative antemenţionate a fost un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul în curs. Nu are rost să vă încărcăm memoria cu diverse cifre şi socoteli contabile, considerând că e de datoria nostră să vă prezentăm însă unele concluzii care reies din acest act şi pe care credem că mai marii urbei le cred demne de laudă. În principal se preconizează ca volumul de venituri totale estimate să aibă o creştere de la 2026 mii lei ajungând la 2326 mii lei la finele anului! În acest timp şi cheltuielile totale estimate ale SC Sinaia Forever vor creşte, de această dată ajungând de la 2049 mii lei la 2275 mii lei pentru 2016. Împortant pentru această chestiune nu sunt cifrele în sine, ci faptul că în acest an profitul brut al societăţii va înregistra o creştere faţă de estimările existente, asta chiar dacă structura internă a bugetului suferă anumite modificări!
Oricum, documentul despre care facem vorbire cuprinde şi alte elemente menite să ne liniştească, să ne consolideze încrederea în lucrul bine făcut!

SINAIA FOREVER ŞI MODIFICĂRILE… STRUCTURALE

Ei bine, la SC Sinaia Forever totul se face strict cu respectarea legii până în cele mai mici amănunte! Chiar dacă sunt majorări salariale, totul este şi va fi mereu calculat la bănuţ. La fel şi în contextul în care vor apărea noi locuri de muncă la această societate, dintre care unele specializate, datorită modificărilor de ultimă oră. Dar, cu toate acestea, creşterea veniturilor va induce o creştere a productivităţii muncii faţă de indicatorii existenţi până în prezent, aşa că o creştere efectivă a personalului nu va aduce nici cea mai mică influenţă negativă în activitatea şi finanţele societăţii! Cel de-al doilea document referitor la viaţa şi activitatea societăţii respective conţine noua organigramă de funcţionare. Totul a pornit de la faptul că acum celebra Stâna Târle lucrează în strânsă legătură cu Vila „Alina Stirbey“ (imobilul din bulevardul Carol I nr. 28). Aşadar era nevoie de o schimbare şi în scriptele societăţii. De acum înainte Stâna Târle va fi parte integrantă, împreună cu Vila „Alina Ştirbey“ dintr-un nou serviciu din alcătuirea SC Sinaia Forever, intitulat Serviciul Administrare Imobile. În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, s-a găsit o soluţie simplă dar eficientă. Pentru asigurarea necesarului de personal special calificat fără creşterea numărului total de posturi „vor zbura“ şase necalificaţi, ca să le facă loc „specialiştilor“…

organigrama sinaia forever

You may also like...

Leave a Reply