Momentele dificile trebuie gestionate cu cea mai mare atenţie! Mare mărinimie: noi gratuităţi la telegondolă!

Trebuie să recunoaştem că în momentul de faţă întortocheate sunt „căile” SC Transport Urban Sinaia SRL, deşi puterea locală ar vrea să ne lămurească asupra faptului că apele s-au calmat şi s-a luat o decizie care nu mai lasă loc niciunui fel de echivoc în activitatea acestei societăţi. Dar de această dată nu ne-am propus stimaţi cititori să divagăm asupra diverselor fricţiuni, asperităţi care şi-au făcut simţită prezenţa la sfârşitul anului trecut legat de bunul mers al lucrurilor al ceea ce priveşte transportul în comun din Sinaia, fie pe cablu, fie rutier. Pur şi simplu dorim să vă venim în sprijin cu o informaţie legată de o decizie a executivului local în ceea ce priveşte transportul pe cablu, obiect de activitate primordial al societăţii în cauză. Aşadar, de curând, într-o şedinţă a Consiliului local pe masa de lucru a aleşilor noştri s-a aflat un proiect de hotărâre al cărui conţinut, cu siguranţă, este în măsură să suscite un interes aparte. Este vorba despre un act normativ ce are în vedere modificarea şi completarea HCL 107/2016 privind acordarea de gratuităţi la transport pe cablu efectuat de SC Transport Urban Sinaia SRL. Din raportul de specialitate întocmit de către primăria sinăiană referitor la acest proiect de hotărâre reţinem faptul că la Şcoala George Enescu fiinţează în prezent mai multe clase cu profil sportiv cu specializarea „schi“. Mai mult decât atât există şi o adresă vizând subiectul în cauză care poartă numărul 1921/2016 şi a fost adresată de solicitatori organelor abilitate să rezolve această problemă. Astfel, aleşii noştri au considerat necesar aprobarea completării articolului 1 din respectivul proiect de hotărâre şi au procedat la aprobarea de gratuităţi la transportul în comun de persoane efectuat cu instalaţia de transport pe cablu de tip telegondolă a SC Transport Urban cu copiii care sunt înscrişi şi frecventează cursurile cu profil sportiv – specializarea „schi alpin“ de la şcolile sinăiene, doar în zilele în care se desfăşoară cursul de schi conform tabelului semnat şi ştampilat de conducerea şcolii. În loc de concluzie ar trebui să menţionăm faptul că în ultima vreme societatea Transport Urban, altminteri un angrenaj extrem de important în societatea sinăiană, a trecut prin unele prefaceri substanţiale.

Conducerile vin, pleacă sau se pot schimba! Dar „năravurile“?

Iată că acum, în afară de avânt, hotărâre şi dăruire, îşi face loc şi generozitatea în principiile după care se ghidează faimoasa societate de transport sinăiană. Deşi am vrea, nu putem afirmă însă că acest gest absolut remarcabil al oferirii de gratuităţi pentru tinerii sportivi ar avea vreo legătură cu faptul că o dată schimbată la vârf conducerea societăţii s-ar fi schimbat şi mentalităţile. Nu facem afirmaţii nici pro, nici contra, ci preferăm să rămânem absolut obiectivi în această cauză. Dar, din câte se pare, viitorul foarte apropiat ne va arăta exact pe ce poziţie ne situăm şi, mai ales, din ce parte bate vântul.

modificare transport cablu

You may also like...

Leave a Reply