Apel către național țărăniștii din Sinaia

Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache, PNȚMM, recent înfiinţat, îşi începe activitatea prin acţiuni politice şi organizatorice. Pe pagina oficială de facebook PNŢ Maniu-Mihalache, toţi cei interesaţi găsesc Statutul şi Programul partidului, cuprinzând toate principiile noastre doctrinare programatice şi organizatorice, precum şi poziţiile noastre politice. Situaţia tragică a PNŢCD după peste 8 ani, lupta sterilă în justiţie pentru înlăturarea imposturii de la conducerea partidului, a dus la înfiinţarea acestui partid, în fapt adevăratul PNŢCD, urmaşul politic real al PNŢ, care păstrează linia politică, valorile şi principiile politice transmise nouă de la Iuliu Maniu şi Ion Mihalache, via Corneliu Coposu şi prietenii săi politici, toţi eroi martiri ai temnițelor comuniste. Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache cheamă în rândurile sale pe toţi naţional ţărăniştii care şi-au păstrat dragostea şi adeziunea pentru doctrina naţional ţărănistă, indiferent unde se află acum: retraşi din politică, în alte partide sau în PNŢCD, unde stau sub conducerea străină de partid a lui A. Pavelescu şi a acoliţilor lui, dar doresc să scape de această tutelă dezonorantă. Vom fi un partid fără sedii şi fără bani şi credem că, pentru a nu deveni datori celor cărora vrem să ne opunem, aşa trebuie să rămânem.  Toată infrastructura care să ne dea posibilitatea să acţionăm şi să existăm o vom realiza prin mijloace proprii. Vom face cu modestie, cât ne ajută Dumnezeu să putem face, însă vom îndrăzni să avem ţeluri politice înalte, pe măsura prestigiului istoric al PNŢ şi PNŢCD.  Scopul nostru este să reconstruim o mişcare naţional ţărănistă puternică. Activitatea PNȚMM se va realiza prin acţiunea politică personală a fiecăruia dintre noi, sub coordonarea conducerilor naţionale şi locale, comunicarea asigurându-se informatic.
Chemăm printre noi elitele româneşti autentice din toate domeniile de activitate pentru a ne asigura competențe reale politice şi administrative. Chemăm să ni se alăture tineretul, în special cel studenţesc, pentru a asigura ţării o generaţie viitoare experimentată şi capabilă de politicieni, având ca pilon central al concepţiei politice principiile fundamentale naţional-ţărăniste: morala creştină, pluralismul democratic, patriotismul luminat și dreptatea socială. Este momentul să ne unim şi să acţionăm!

Mihai Grigoriu, Radu Constantin Cioboată
Preşedinte fondator Președinte PNȚMM Prahova

You may also like...

Leave a Reply