Povestea unei capodopere: „Izvor, Ţara Sălciilor” („Izvor, Le Pays de Saules”)

Profesor dr. Alin CIUPALĂ, pentru ZIAR de Sinaia

 

Scurtă istorie a localităţii Comarnic
O distinsă doamnă care are în familie trei generaţii de preoţi şi deţine în Comarnic o casă, adevărat muzeu pentru istoria acestei străvechi localităţi, mi-a adus recent o carte rară. În această adevărată bijuterie literară este descrisă localitatea Posada – Comarnic şi tradiţiile ancestrale păstrate aici. Localitatea este foarte veche, probabil de la începuturile frământatului Ev Mediu. În istoria noastră e consemnată victoria lui Basarab I în bătălia de la Posada, moment important în întemeierea statalităţii în voievodatul Ţara Românească. Istoricii plasează locul bătăliei în diferite puncte: Ţara Loviştei ori drumul Rucăr – Bran, dar în legendele locale din Comarnic, transmise din generaţie în generaţie, bătălia este plasată la Posada şi se spunea că pentru a marca strălucita victorie împotriva regelui Ungariei, Carol Robert, primul Basarab a pus pe platoul de pe malul Prahovei trei stâlpi înalţi de piatră, ca să-şi comemoreze victoria. Ulterior, se pare că aceşti stâlpi au fost cuprinşi în zidurile schitului Lespezi şi urmele s-au şters. Cronica pictată de la Viena, care relatează desfăşurarea bătăliei, are şase ilustraţii, frapant de asemănătoare cu cele din defileul prăpăstios al Prahovei. Alt argument în favoarea acestei ipoteze ar putea fi şi numele localităţi, cu trimitere directă la celebra bătălie. Comarnicul, care cuprinde o mulţime de sate şi cătune devenite acum cartiere ale tânărului oraş, este amplasat pe moşia prinţilor Bibescu. Domnitorul Gheorghe Bibescu a început construcţia şoselei de la Bucureşti spre Comarnic pentru a putea ajunge mai uşor cu trăsurile la conacul pe care îl avea aici, la marginea pădurii. Nepotul său, prinţul George Valentin Bibescu, a administrat foarte bine întinsa moşie moştenită ce cuprindea păduri şi mai mulţi munţi, a ridicat o fabrică de ciment şi una de ceramică, care au funcţionat până de curând. (Citiţi în ediţia tipărită)

You may also like...

Leave a Reply